Společnost Kuehne+Nagel zajistila biopaliva pro objem přepravy 40 000 TEU

Společnost Kuehne+Nagel zajistila ekvivalentní množství biopaliva nenovější generace vyráběného na bázi odpadů, jehož prostřednictvím ušetří emise CO2e pro přepravu 40 000 TEU (1 TEU = ekvivalent jednoho 20stopého kontejneru). V souladu s cílem společnosti dosáhnout nulových emisí tak mohou svoji emisní CO2e stopu snižovat i zákazníci. Biopaliva jsou jim dostupná pro přepravu veškerých zásilek u transakcí a služeb všech typů po celém světě.

Koncept biopaliv Kuehne+Nagel je založený na využívání biopaliv nejnovější generace dle definice RED II* a spočívá v alokaci biopaliva s prokazatelným původem pro přepravu nákladu zákazníků. Biopaliva jsou aktuálně nejúčinnějším prostředkem k dosažení uhlíkově neutrální kontejnerové přepravy zboží. Na rozdíl od fosilních paliv, jež jsou vyčerpatelným energetickým zdrojem generujícím dodatečné emise CO2e, vzniká nejnovější generace biopaliv v cirkulárním uhlíkovém životním cyklu z obnovitelných surovin na bázi recyklovaného odpadu nebo biomasy. Kuehne+Nagel garantuje svým zákazníkům jejich prostřednictvím plnou eliminaci skleníkových plynů (CO2e) v námořní přepravě, jelikož dochází ke kompenzaci emisí z výroby biopaliv i jejich nižší hustoty oproti konvenčním pohonným hmotám.

Otto Schacht, člen správní rady Kuehne+Nagel International AG zodpovědný za divizi námořních přeprav, říká: „Využíváním biopaliv se zavazujeme eliminovat emise ekvivalentní přepravě 40 000 TEU. Toto řešení zákazníkům nabízíme jako první v řadě plošných opatření, jejichž prostřednictvím mohou snadno dosáhnout CO2e bezemisní přepravy. Budeme rádi, když se pro jeho využití rozhodne co nejvíce zákazníků a podpoří nás tak na cestě k uhlíkově neutrální budoucnosti.“

Společnost Kuehne+Nagel si v rámci svojí účasti v iniciativě Science Based Targets stanovila na poli ochrany životního prostředí ambiciózní metu: prostřednictvím omezení vlastní uhlíkové stopy
a pomocí zákazníkům v přechodu k uhlíkově neutrálnímu provozu dosáhnout nulových emisí svého podnikání. Ke snížení emisí spojených s přepravou a v reakci na rostoucí poptávku zákazníků po zelených logistických řešeních rozšířila svoje portfolio o inovativní, přitom jednoduše dostupné možnosti vybavení zásilek: Investuje do nízkoemisních paliv a obnovitelných zdrojů energie a zaměřuje se na zevrubný reporting hospodaření s oxidem uhličitým. Možnost vyhledání námořních tras s nižšími emisemi CO2 nabízí také ve své digitální platformě seaexplorer.

* Nařízení EU o udržitelných energiích (RED II) definuje kritéria, jež musí biopaliva splňovat v souvislosti s udržitelností a emisemi skleníkových plynů v přepravě.