Tuzemský trh s nemovitostmi se podle Colliers v prvním čtvrtletí těšil výjimečně silnému přílivu investic

S dalšími nejméně 40 rozjednanými transakcemi je vysoký objem investic očekáván i v následujících kvartálech

Český realitní trh zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2017 výjimečně silný příliv investic do komerčních nemovitostí ve výši 1,57 mld. eur, což představuje téměř dvojnásobek hodnoty investic provedených ve stejném období loňského roku. Uvádí to nejnovější výzkumná zpráva Přehled trhu pro Českou republiku v prvním čtvrtletí roku 2017 globální poradenské společnosti Colliers International.

Zvýšení přílivu investic bylo podpořeno celkovým růstem ekonomiky s meziročním navýšením HDP
o 2,9 % za čtvrtletí. Mírná inflace umožnila České národní bance (ČNB) ukončit nastavená regulační opatření, konkrétně fixní kurzový závazek stanovující od roku 2013 hodnotu koruny nad úrovní 27 Kč/EUR. Uvolnění koruny vedlo k jejímu mírnému posílení, vysoké spotřebitelské důvěře a dobrým výsledkům na trhu práce.

Čeští investoři na trhu nadále posilovali svou pozici aktivních kupců s 34% podílem na celkových objemech obchodů. Němečtí investoři drželi s 28 % jen o něco menší podíl. Nemovitosti zůstaly populární také u domácích investorů, jako jsou zejména realitní fondy zajištěné financemi movitějších individuálních investorů, kteří mají vůči investicím do nemovitostí méně institucionální přístup než manažeři tradičních fondů.

„Nadále zaznamenáváme i skutečnost, že o český trh projevuje zájem stále více investorů ze zemí, které si obvykle s realitními investicemi nespojujeme, například z Libanonu, Thajska nebo Singapuru,” uvedl Andrew Thompson, ředitel investičního oddělení Colliers International pro Českou republiku. „S dalšími nejméně 40 rozjednanými transakcemi očekáváme silnou míru investic i pro nadcházející období.”

Během prvního čtvrtletí se výnosy z nejlepších nemovitostí neměnily: kancelářské prostory dosáhly
výnosů 4,85 %, nákupní centra 5 % a průmyslové a logistické nemovitosti 6,25 %. Výnosy z tohoto typu nemovitostí kvůli poptávce zůstanou i nadále na nízké úrovni. U méně kvalitních nemovitostí je nyní pokles výnosů pravděpodobnější než u nejlepších nemovitostí, které jsou na cyklickém minimu.

Silný příliv investic do českých komerčních nemovitostí byl v prvním kvartálu podpořen několika výjimečně velkými investicemi zahrnujícími i největší transakci, kterou byl prodej nákupního centra Olympia Brno společnostmi ECE a Rockspring německé firmě Deutsche EuroShop za nezveřejněnou cenu. Odhadovaný objem investice mírně přesáhl 370 mil. eur. Druhou největší transakcí byla akvizice portfolia CBRE Global Investors v regionu střední a východní Evropy společností CPI Group. Z celkového objemu investice, který činil přibližně 650 mil. eur, představuje podíl českých maloobchodních a kancelářských nemovitostí zhruba 330 mil. eur.

Dvě výše uvedené transakce přispěly k tomu, že maloobchod měl v prvním čtvrtletí nejvyšší podíl na celkovém objemu investic, a to 63 %.

Trh kancelářských prostor

Na konci prvního čtvrtletí dosáhl celkový objem kancelářských prostor v Praze 3,24 mil. metrů čtverečních. Ve výstavbě bylo zhruba 343 000 metrů čtverečních kancelářských prostor, z čehož
bylo 42 % k dokončení plánováno v roce 2017 a 52 % v roce 2018.

Malý objem nově dokončených prostor opět přispěl k poklesu neobsazenosti. Během prvního kvartálu byl dokončen pouze jeden projekt – administrativní budova Dock In Two v Praze 8 s rozlohou 6 900 metrů čtverečních – a na konci čtvrtletí činila míra neobsazenosti 9,4 %, tedy o 120 bazických bodů méně než v posledním kvartálu roku 2016. Poprvé od čtvrtého čtvrtletí roku 2008 se také dostala pod 10% hranici.

Na základě současné úrovně poptávky bude míra neobsazenosti v průběhu roku 2017 dále klesat a její růst je očekáván až v průběhu roku 2018.

Trh průmyslových prostor

Objem průmyslových skladových nemovitostí v České republice ke konci prvního čtvrtletí dosáhl 6,47 mil. metrů čtverečních.

Průměrná míra neobsazenosti činila v průmyslovém sektoru na konci čtvrtletí 4,76 %. Nejvyšší nabídku prostor poskytovala Praha, kde na 124 500 metrů čtverečních připadala míra neobsazenosti 4,9 %, zatímco v menších regionech, jako je Zlínský, Karlovarský anebo také Ústecký kraj byla neobsazenost nulová.

Vzhledem k nízké míře neobsazenosti mají někteří větší nájemci (nad 15 000 metrů čtverečních) hledající prostory v krátkodobém horizontu problém nalézt vhodné řešení na území České republiky. Je proto možné, že tyto společnosti budou nuceny zvolit alternativní řešení a budou hledat prostory v některé ze sousedních zemí.