Hrozí trhům v regionu CEE-6 po bleskovém vzestupu strmý pád?

Myslíme, že zatím ne. Ukazatelé ekonomického sentimentu          stále naznačují pokračující expanzi objemu investic v rámci regionu CEE-6 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Polsko, Rumunsko) v roce 2018, a to i nad nejvyšší úroveň roku 2017 v objemu 12,9 miliard eur.          Současný hospodářský a investiční cyklus na trhu nemovitostí by měl vrcholit v roce 2019, přičemž je ale třeba také zohlednit rizika, jež se dají očekávat pro rok 2018 a byla již zřejmá v roce 2017 a dále se rozvinula. Jde především o rostoucí inflaci zapříčiněnou silnými růstovými předpoklady zemí CEE-6 a nedostatkem pracovních sil, což zvyšuje úrokové sazby, které jsou patrné již v České republice a Rumunsku. Společnost Colliers International aktuálně představuje svůj Investiční výhled pro trh nemovitostí v zemích CEE-6 pro rok 2018.

Hnací síly stimulující růst

Solidní růst HDP v Evropě (meziročně o 2,5 % v 2017) podporuje export ve střední a východní Evropě. Zvýšená investice do regionu CEE-6 z místních zdrojů i z EU, stejně jako spotřeba, přispějí k přiblížení se vrcholu hospodářského růstu. Tento cyklus pravděpodobně dosáhne vrcholu v roce 2019.

Je vrchol na dosah?

Růst nájemného kancelářských nemovitostí se v rámci celého regionu urychluje, což je indikátorem svižné ekonomické aktivity. Údaje o sentimentu ve stavebnictví napříč regionem CEE-6 naznačují blížící se boom ve výstavbě. Třetím ukazatelem „vrcholných“ podmínek jsou investice do hotelů ve střední a východní Evropě, které se v roce 2017 více než zdvojnásobily na 988 miliard eur: strmý nárůst aktivit v oblasti hotelnictví často předznamenává období vysokého růstu.

 Náznaky hrozícího “strmého pádu”

Hlavními riziky, která mohou způsobit strmý pád, jsou zvyšující se inflace, nedostatek pracovních sil, vyšší úrokové sazby a tím pádem i zvýšená míra financování transakcí v regionu. Silné růstové předpoklady a nedostatek pracovních sil jsou v roce 2018 hlavním makroekonomickým rysem regionu CEE-6 a stojí za vyššími úrokovými sazbami, které se již vyskytují v České republice a Rumunsku.

Mimo region střední a východní Evropy může Evropská centrální banka překvapit trhy zvýšením úrokových sazeb. Za další rizika považujeme e-commerce pro maloobchodníky, daně, populistickou politiku a nadměrné protahování rozmachu boomu ve výstavbě, což může v roce 2019 představovat spíše problém.

Hnací síly růstu

Hospodářské klima v regionu CEE se jeví jako stabilní a bude nadále posilovat v roce 2018, což pravděpodobně napomůže i růstu HDP v regionu. Německý index podnikatelské důvěry (IFO) překonal index ekonomického sentimentu (ESI) v zemích CEE-6.

Mark Robinson, specialista výzkumu Colliers International pro region střední a východní Evropy uvedl: „Evropa sama o sobě prosperuje a eurozóna zaznamenala zdravý meziroční nárůst o 2,5 % ve třetím kvartále roku 2017. Růst HDP všech zemí CEE-6 je na vzestupu v důsledku exportu do Evropy
(i jinam), investic, spotřeby a suverénně nejvyššího meziročního růstu HPD ve třetím kvartále v Rumunsku. To vykázalo nárůst o 8,8 %, zatímco v ostatních zemích se pohyboval v rozmezí 3,4-5 %.  Tato dynamika by měla vydržet i v roce 2018, i když úrokové sazby (v ČR a Rumunsku) rostly a nadále budou.“

Objem investic poroste

Spolu s expanzí sektoru dochází i k růstu objemu investic. Smíšený ukazatel spotřebitelského sentimentu EU ESI v regionu CEE-6 naznačoval oproti minulému roku mírný nárůst objemu investic. Rok 2017 podle očekávání přinesl investice ve výši 12,9 miliard eur, což je o 6 % více než 12,2 miliardy eur v roce 2016. Vývoj sentimentu naznačuje, že nárust investic bude v následujících 18 měsících pokračovat.

Proč by kupující měli nakupovat?

Kapitola o růstu nájmu se začala psát na většině metropolitních trzích podobně. Již před dvanácti měsíci jsme upozornili na dynamiku růstu nájmů v retailovém segmentu nákupních center (TSC). Tento trend pokračoval zejména na likvidních trzích ve Varšavě a v Praze. Obsazenost klíčových nákupních center vykazovala známky nasycenosti. Ještě by bylo dobré zmínit cyklický nárůst nájmů kanceláří, který byl patrný převážně na konci roku 2017, což znamená, že toto širší zastoupení ekonomiky konečně vykazuje známky období boomu. Nejvíce se tento trend projevuje v Budapešti, Sofii, Bukurešti a Praze.