CHEP oceněn za své úsilí v oblastech CSR a udržitelnosti

Společnost CHEP Europe, globální lídr v oblasti řešení pro dodavatelský řetězec, získala za své úspěchy na poli udržitelnosti ocenění EcoVadis Gold Recognition Level, díky čemuž zůstává mezi 5 % nejlépe hodnocených dodavatelů z celého světa.  CHEP se tímto zároveň stává jedinou společností
v oboru, jež nejvyšší ocenění získala pět let po sobě. Uděleno jí bylo za ohleduplný přístup k životnímu prostředí a výsledky dosažené ve sférách ekologie, pracovních a podnikatelských postupů a dodavatelského řetězce.

Metodologie EcoVadis vychází z mezinárodních norem společenské odpovědnosti firem, včetně celosvětových iniciativ Global Reporting Initiative a United Nations Global Compact a norem ISO 26000. Zohledňuje  198 kategorií a hodnotí 60 000 společností ve 155 zemích.

Geraint Thomas, ředitel pro udržitelnost CHEP Europe, uvedl: „Na toto ocenění, které reflektuje naše snahy v oblasti firemní společenské odpovědnosti, jsme mimořádně hrdí. Společenská odpovědnost je jádrem všeho, co děláme. Jako průkopníci cirkulární ekonomiky jsme vždy v dodavatelském řetězci eliminovali odpad. Chráníme lesy a snižujeme množství odpadu na skládkách. Uvědomujeme si, jak moc je sdílení a opakované používání omezených zdrojů důležité. Za loňský rok naše podnikání snížilo množství odpadu o 1,3 megatuny, množství CO2 o 2 miliony tun a ušetřilo 1,7 milionu stromů.“

Brambles jmenována nejudržitelnější společností světa

CHEP je součástí skupiny Brambles, poskytující řešení pro dodavatelský řetězec na základě modelu sdílení a opětovného používání palet, přepravek a kontejnerů, jež dodává svým zákazníkům. Skupinu Brambles nedávno časopis Barron’s, sesterská publikace deníku The Wall Street Journal vydávaná společností Dow
Jones & Company, respektive její divizí News Corp, označil za nejudržitelnější společnost světa. Tento výsledek se zakládá na ohleduplném přístupu skupiny k životnímu prostředí díky zavedení cirkulární ekonomiky v globálním měřítku a orientaci na zaměstnance jako středobod veškerých jejích aktivit.

V rámci sestavování žebříčku Barron´s hodnotí u tisícovky veřejně obchodovaných firem tržní kapitalizaci z hlediska výkonu vůči akcionářům, zaměstnancům, zákazníkům, místním komunitám a planetě. To se poté promítá do více než 230 indikátorů výkonnosti v kategoriích ESG získávaných od předních analytických společností.

Třída A podle Circulytics

Další úspěch také aktuálně Brambles zaznamenala ve spojení s nástrojem Circulytics vyvíjeným nadací Ellen MacArthur Foundation, která byla založena v roce 2010 za účelem posilování principů cirkulární ekonomiky. Circulytics společnostem umožňuje přesně měřit připravenost podnikání a celkovou výkonnost s ohledem na oběhové hospodářství. Na přípravě a testování tohoto „nejkomplexnějšího dostupného nástroje pro měření cirkularity“, jenž byl spuštěn v lednu letošního roku, se podílela i skupina Brambles a nyní dosáhla s užitím jeho metrik zařazení do třídy A.

Nástroj Circulytics poskytuje ucelený vhled do všech cirkulárních operací, poukazuje na sféry s potenciálem okamžitého zlepšení i příležitosti pro strategické inovace. Jeho základním účelem je upozornit na výhody opětovného použití materiálu v cirkulárním modelu v porovnání s běžným lineárním přístupem. Systém Circulytics se skládá z tzv. „aktivátorů“ a „výstupů“.  „Aktivátorem“ je společnost samotná: její strategie, lidé, systémy a postupy, inovace i vnější vztahy s klienty a dodavateli.  „Výstupy“ jsou pak spjaty se vstupy (materiály či energií) a s tím, jak produkty nebo služby jednotlivých společností přispívají cirkulární ekonomice.  Brambles dosahovala ve všech hodnocených oblastech nejvyšších skóre.

Juan José Freijo, viceprezident a ředitel pro udržitelnost skupiny Brambles, který loni patřil ke klíčovým řečníkům pražské odborné konference Retail Summit, říká: „Kouzlo Circulytics spočívá v tom, že nás tento nástroj spolu se skvělým výsledkem, kterého se nám podařilo dosáhnout, ještě více motivuje ke zlepšování našeho cirkulárního modelu. Chceme totiž i nadále zvyšovat podíl námi využívané energie pocházející z udržitelných zdrojů  a pozitivně tak ovlivňovat naši provozní stopu na životním prostředí.“