Enterprise Investors investuje do společnosti Unilink

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), podepsal smlouvu o koupi 38% podílu ve společnosti Unilink, jedničce mezi multiproduktovými zprostředkovateli pojištění v Polsku.

Společnost Unilink začala zprostředkovávat pojistné produkty v roce 2010, když vstoupila na trh, který byl již v té době obsazen velkými hráči. Dnes, tedy pouze osm let poté, je společnost předním integrátorem v segmentu multiproduktového zprostředkování pojištění v Polsku. Z pozice domácího lídra a konsolidátora v rámci největšího maloobchodního distribučního kanálu pojištění těží z pokračující konsolidace a profesionalizace zprostředkování pojistných produktů v Polsku. Společnost plánuje v letošním roce předepsat pojistné smlouvy v hodnotě blížící se 230 mil. eur. Unilink pracuje s 10 500 pojišťovacími agenty, kterým pomáhá prodávat produkty všech nejvýznamnějších pojišťoven na Polském trhu. Unilink také využívá síť dealerů a prodejců aut.

„Unilink překonává všechny své konkurenty na trhu, pokud jde o růst, velikost, provozní výkon, organizační rozvoj i strategickou vizi. Společnost byla vždy zaměřená na uživatele a na vytváření hodnot jak pro své nezávislé obchodní zástupce, tak pro koncové zákazníky. Nabízí své rychle rostoucí síti spolupracujících agentů silnou a sofistikovanou platformu, která jim pomáhá prodávat produkty nejlépe vyhovující potřebám koncového zákazníka,” řekl Dariusz Prończuk, vedoucí partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto investici. „Dynamický růst společnosti byl možný díky velice zkušenému a podnikatelsky orientovanému týmu manažerů, jenž má prokazatelné zkušenosti s dosahováním silného organického růstu, vyhledáváním, zajišťováním a realizací akvizic a zaváděním inovací,” dodal.

Generální ředitel společnosti Unilink Igor Rusinowski uvedl: „Unilink má ambici stát se největším zprostředkovatelem pojistných produktů ve střední a východní Evropě. Abychom toho dosáhli, potřebujeme velmi silného finančního partnera s odpovídajícími zkušenostmi, který podpoří náš další růst. Jako lídr na polském trhu jsme se rozhodli spojit s Enterprise Investors, nejzkušenější private equity společností a lídrem v regionu. Pevně věříme, že toto partnerství podpoří náš rozvoj, a to právě díky zkušenostem Enterprise Investors v oblasti finančních služeb a mezinárodních akvizic. Neméně důležitá je samozřejmě celková důvěryhodnost, kterou toto partnerství přináší. Tento krok dává našim agentům jednoznačnou záruku, že budeme i nadále investovat do našeho modelu služeb, IT a lidí. A mimo jiné také demonstruje agentům a pojišťovnám, že námi poskytované finanční služby a naše organizační schopnosti jsou nejlepší na trhu.“

Poradci EI při této transakci byli EY Corporate Finance a Gide. Prodejci využili služeb poradců TDI Corporate Finance a SSW Pragmatic Solutions.