Společnost Kuehne+Nagel podniká konkrétní kroky k dosažení plné uhlíkové neutrality do roku 2030

Praha, 9. června 2021 – Kuehne+Nagel, přední světová logistická společnost se silnou pozicí v oblastech námořní, letecké a silniční přepravy a kontraktní logistiky, pokračuje v plnění závazků v oblasti udržitelnosti. Cílem logistické skupiny je dosáhnout do roku 2030 nulové uhlíkové stopy a přispět k omezení globálního oteplování pod 2 °C. K dosažení těchto cílů podniká společnost Kuehne+Nagel konkrétní a vědecky podložené kroky v rámci svého programu Net Zero Carbon, který sestává ze tří klíčových činností: detekce, snižování a kompenzace uhlíkové stopy.

Podle zprávy Mezinárodní námořní organizace je na moři každoročně vyprodukována zhruba jedna miliarda tun emisí CO2. Silná globální pozice umožňuje společnosti Kuehne+Nagel shromažďovat množství užitečných dat pro identifikaci možností, jak emise z této přepravy eliminovat. Na jejich základě pak vytváří pro své zákazníky co nejekologičtější logistické služby. „Online platforma Seaexplorer umožňuje zákazníkům vidět množství vyprodukovaných emisí CO2 pro každou loď během její námořní cesty, bez ohledu na to, která přepravní společnost je jejím provozovatelem,“ přibližuje Miroslav Pudil, generální ředitel společnosti Kuehne+Nagel pro Českou republiku.

Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak eliminovat emise uhlíku, je přechod na biopaliva druhé generace, která se vyrábějí z nejedlých plodin, lesních produktů, odpadních olejů nebo tuhého komunálního odpadu. „Používáním ekologičtějších biopaliv mohou zákazníci eliminovat více než 90 % emisí CO2 z přepravy, ale cesta k úplné dekarbonizaci logistiky je dlouhá a může trvat dalších 10 až 15 let,“ dodává Miroslav Pudil.

I přesto, že všechny kusové (LCL) zásilky Kuehne+Nagel jsou automaticky uhlíkově neutrální a paletové zásilky volitelně uhlíkově neutrální, stále není možné plně předcházet produkci emisí z přepravy. „Z tohoto důvodu se společnost Kuehne+Nagel podílí po celém světě na kompenzačních projektech, které eliminují CO2. Tyto dobrovolné aktivity pro kompenzaci CO2 jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN,“ říká Miroslav Pudil.

Vzhledem ke stavu světového klimatu je společnost Kuehne+Nagel přesvědčena, že je její povinností přispět k transformaci logistiky směrem k větší udržitelnosti. „Trvalá udržitelnost jde podle nás ale nad rámec ochrany životního prostředí. Snažíme se o zodpovědnost ve všech aspektech podnikání a věříme, že naše aktivity by měly přinášet užitek našim zákazníkům i koncovým spotřebitelům způsobem, který je co nejefektivnější a zároveň co nejšetrnější k naší planetě,“ uzavírá Miroslav Pudil.