Nový průzkum společnosti Prologis odhaluje nejatraktivnější logistické lokality v Evropě

Společnost Prologis na EXPO REAL 2017 udílela ocenění “Top 100 nejžádanějších evropských logistických lokalit”

Prologis, Inc., globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, dnes zveřejnil průzkum zaměřený na to, proč zákazníci v logistice dávají na území Evropy přednost určitým lokalitám před jinými.

Zpráva nazvaná „Rozvojové strategie zákazníků: Nejatraktivnější logistické lokality v Evropě“ také ukazuje, které oblasti v prostředí rychle se měnícího evropského logistického trhu nejvíce prosperují.

Oddělení výzkumu Prologis Research společně s eyefortransport (eft) se zaměřily na evropské logistické operátory v období od února do května roku 2017. Zjištěno bylo, že volba lokality na území Evropy je formována pěti zásadními faktory: dostupností hlavních spotřebitelských center; regulačním prostředím; dostupností pracovní síly; dopravní infrastrukturou; a celkovými náklady.

Ze zprávy vyplývá například následující:

Okamžitý přístup do hlavních spotřebitelských center hraje nejdůležitější roli.

Roste význam hlavních demografických center s nejvyšším objemem spotřeby.

V porovnání s ostatními faktory je celkovým nákladům přikládán malý význam.

Dostupnost pracovní síly (např. v západní Evropě s klíčovým příkladem Nizozemska) nebo cena práce (jako v Polsku) mají přímý vliv na rozhodování zákazníků o logistice.

„Je evidentní, že dostupná a připravená pracovní síla i blízkost ekonomických sítí jsou pro uživatele logistických služeb zásadní,“ řekl Dirk Sosef, ředitel výzkumných a strategických iniciativ společnosti Prologis v Evropě. „V tomto prostředí růstu logistiky by zákonodárci měli podpořit investice do rozvoje infrastruktury a dostupnosti kvalifikované pracovní síly.“

Na základě zjištění plynoucích ze zprávy společnost Prologis na veletrhu EXPO REAL 2017 v Mnichově 5. října udělila ocenění „Top 100 nejžádanějších evropských logistických lokalit“ určené oblastem s nejlepší výkonností v Evropě. Nizozemsko dosáhlo vysokého skóre z hlediska všech pěti faktorů, jež formují výběr nové lokality. Obzvláště dobře si nizozemský trh vedl z pohledu regulačních systémů a multimodality – zásadních pro trhy zaměřené na celoevropskou distribuci. Díky hustotě spotřebitelů i dobře rozvinuté dopravní síti dosahovaly vysokého skóre z hlediska blízkosti hlavních spotřebitelských center a dopravní infrastruktury země Beneluxu či západ Německa. V několika kategoriích se velmi dobře dařilo také Polsku, což je známkou rychlého zrání tamního trhu.

Ocenění společnosti Prologis pro „Top 100 nejžádanějších evropských logistických lokalit“ získaly:

Venlo: nejatraktivnější evropská lokalita ze stovky zařazené do studie.

Düsseldorf/Porýní-Porúří a jeho tři podoblasti Hamm, Unna a metropolitní region Porúří: největší zlepšení v rámci top 10.

Střední Polsko-Lodž: nejvýkonnější trh mimo západní Evropu.

Celá zpráva je k dispozici na prologis.com.