Savills plc zveřejnila předběžné výsledky za rok 2018

Klíčové finanční výsledky

Výnosy společnosti vzrostly o 10 % na 1,76 miliardy liber (2017: 1,6 miliardy liber)

Čistý zisk vzrostl o 2 % na 143,7 milionu liber (2017: 140,5 milionu liber)

Zisk před zdaněním se snížil o 3 % na 109,4 milionu liber (2017: 112,4 milionu liber)

Čistý zisk na akcii (EPS) vzrostl o 3 % na 77,8 libry (2017: 75,8 libry)

Statutární základní EPS klesl o 4 % na 56,2 libry (2017: 58,8 libry)

Konečné běžné a podpůrné průběžné dividendy činily celkem 26,4 libry za akcii (2017: 25,55 libry), přičemž celková dividenda za rok vzrostla o 3 % na 31,2 libry za akcii (2017: 30,2 libry)

Klíčové provozní výsledky

Rozmanitost společnosti Savills, jak geografická, tak co se šíře nabídky služeb týče, a integrace nedávných akvizic přinesly v roce 2018 růst výnosů i čistého zisku.

Tržby z transakčního poradenství vzrostly o 9 %. K dalšímu nárůstu výnosů došlo i u méně transakčně orientovaných služeb, jen v oblasti správy nemovitostí a facility managementu o 14 %, v případě poradenství pak o 8 %.

Ke značnému růstu docházelo i v rámci Evropy a Blízkého východu. Tento růst byl jak přirozený, tak podpořený integrací společnosti Aguirre Newman ve Španělsku a akvizicí společnosti Cluttons Middle East v květnu 2018.

Severní Amerika dosáhla výrazného růstu v oblastech podnikání zaměřených na nájemce, v nichž tržby vzrostly o 18 % a čistý zisk o 64 %.

Divize Savills Investment Management úspěšně zmírnila očekávaný pokles aktivity související s likvidací veřejných fondů SEB a získala 2,4 miliardy liber z nových fondů, přičemž AUM vzrostl o 12 % na 16,4 miliardy liber.

Mark Ridley, generální ředitel skupiny Savills, k výsledkům řekl: „Savills v roce 2018 vykázala nejen růst tržeb, ale i růst čistého zisku, a to díky silné druhé polovině roku. Kromě udržení či růstu našeho podílu na transakčních trzích byl klíčem k tomuto výsledku výkon našich méně transakčně orientovaných aktivit.

Rok 2019 jsme odstartovali velice solidně. Přesto jsou výhledy pro letošek zatemněny globální makroekonomickými a politickými nejistotami. Je těžké přesně předpovědět jejich dopad na firemní expanzní aktivity a poptávku investorů po nemovitostech. V této fázi očekáváme pokles objemu transakcí na řadě trhů a růst našich méně transakčně orientovaných aktivit. V souladu s tím jsou také naše přetrvávající očekávání týkající se výkonu společnosti v roce 2019.“