Kuehne+Nagel zajistí přepravu komponentů pro výstavbu prvního komerčního závodu na výrobu klimaticky neutrálních paliv

Skupina Kuehne+Nagel zajistí námořní logistickou podporu pro část pilotního projektu Haru Oni v Chile, jenž se zaměřuje na výrobu paliva ze syntetického metanolu. Za projektem stojí německá společnost Siemens Energy a spolupracuje na něm se společnostmi Porsche (Německo) a Highly Innovate Fuels neboli HIF (Chile). Haru Oni bude prvním integrovaným komerčním závodem na výrobu klimaticky neutrálního paliva z větru a vody na světě, jenž se bude orientovat na cíl dekarbonizace logistiky.

Během pilotní fáze projektu Haru Oni se má do roku 2022 vyrobit
130 000 litrů klimaticky neutrálního paliva. Ve dvou dalších fázích je plánováno zvýšení kapacity na přibližně 55 milionů litrů ročně do roku 2024 a na přibližně 550 milionů litrů e-fuel do roku 2026. Projekt byl zahájen 10. září 2021 slavnostním položením základního kamene. Události se zúčastnil i chilský ministr pro energetiku.

Do konce letošního roku mají být hlavní součásti větrné turbíny (gondola, lopatky a věžové části) přepraveny z několika přístavů v Číně a dodány v rámci jedné částečně charterové lodní zásilky do města Punta Arenas
v Chile. Kromě toho budou ještě zajištěny různé kontejnerové
a plošinové přepravy z Evropy. Nejdelšími součástmi zásilky jsou tři lopatky o délce přes 65 metrů a nejtěžší částí je gondola o hmotnosti téměř 77 tun.

„Obnovitelná energie se již nebude vyrábět pouze tam, kde je potřeba, ale také tam, kde je ideální dostatek přírodních zdrojů, jako jsou vítr a sluneční záření,“ říká Torsten Dubsky, ředitel projektu Haru Oni ve společnosti Siemens Energy.

„Po celém světě budou vznikat nové dodavatelské řetězce, které budou obnovitelnou energii přepravovat z jednoho regionu do druhého.
K zajištění těchto infrastruktur je zapotřebí zkušená projektová logistická podpora a my jsme nadšeni, že pro pilotní projekt Haru Oni je naším partnerem skupina Kuehne+Nagel,“ dodává Torsten Dubsky.

Mustafa Sener, globální vedoucí projektové logistiky ve společnosti Kuehne+Nagel, doplňuje: „Jako lídr v oboru se snažíme nejen snižovat naše vlastní emise CO2 prostřednictvím programu Net Zero Carbon, chceme také aktivně přispět ke snižování celkových uhlíkových emisí v logistice. Jsme proto obzvláště hrdí na to, že jsme partnerem jednoho z nejprestižnějších projektů, který se usiluje o splnění klimatických cílů EU do roku 2030.“