Prologis Research sestavil seznam nejlepších logistických lokalit ve střední a východní Evropě

Hlavním důvodem popularity regionu jsou nízké náklady


Praha je jedenáctou nejžádanější logistickou lokalitou v Evropě a třetí v regionu CEE


Praha – 10. února 2016 –
Prologis, Inc., globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí, dnes představil výsledky nejnovějšího průzkumu. V jeho rámci se zjišťovalo, jaké logistické lokality považují uživatelé v regionu střední a východní Evropy (CEE) za nejatraktivnější.

Prvních pět lokalit žebříčku je rozmístěno po celém regionu a každá leží v jiné zemi. Tyto jsou rozmístěny po celém regionu. I to jasně dokladuje bouřlivý rozvoj, jímž sektor logistiky ve střední a východní Evropě v posledních letech prochází. Nejatraktivnější oblastí regionu CEE je střední Polsko, do něhož spadá i Lodž. Druhé místo obsadil Istanbul, třetí Praha, čtvrté Bukurešť a páté Budapešť.

Tyto výsledky jsou součástí obsáhlejší zprávy nazvané Rozšiřování sítě logistických nemovitostí, kterou připravil Prologis ve spolupráci s agenturou Eyefortransport.

Právě střední a východní Evropa dosáhla ve srovnání s výsledky předchozího průzkumu provedeného v roce 2013 největších pokroků, když hned devět z deseti nejlepších lokalit v tomto regionu vylepšilo své dřívější výsledky. Osm lokalit z regionu CEE se navíc dostalo do celoevropské top 20 – v roce 2013 tam přitom pronikly pouze čtyři.

Hlavním faktorem atraktivity střední a východní Evropy jsou nízké náklady – lokality z CEE dominovaly tabulce pořadí podle kritérií cena práce i náklady na nemovitosti. Z deseti nejlepších lokalit seřazených podle ceny práce se jich hned osm nachází ve střední a východní Evropě. Zároveň zde najdeme 13 z 20 nejlepších evropských lokalit podle ceny nemovitostí.

Vzestup trhů v regionu CEE jde na úkor lokalit v západní Evropě. Největší propad zaznamenaly Lutych, Paříž, Brusel, Madrid a střední Německo. Ústup z dřívějších pozic postihl i centra letecké přepravy jako Frankfurt nad Mohanem nebo Amsterdam–Schiphol. V jejich případě se tak podle průzkumu stalo zejména kvůli slabším výsledkům u kritérií dostupnost pracovní síly a cena práce.

Pozici nejatraktivnější logistické lokality Evropy obsadilo s velkým náskokem Venlo, oblast na jihovýchodě Nizozemska poblíž německých hranic. S přehledem tak obhájilo své prvenství z předchozího průzkumu provedeného v roce 2013. Venlo obsadilo první místo v devíti z 11 posuzovaných parametrů, když obzvlášť dobrých výsledků dosáhlo v kategorii dostupnost pozemků, silniční spojení, náklady na dopravu a regulační rámec.

Druhé místo obsadil Rotterdam, velký přístav na západě Nizozemska, a třetí příčka připadla belgickému regionu Antverpy–Brusel. Za ním následovaly Střední Brabantsko a Východní Brabantsko, dvě oblasti na jihu Nizozemska.

Po těchto pěti těžkých vahách z Beneluxu první desítku nejlepších evropských lokalit doplňují německý Düsseldorf, střední Polsko, Antverpy–Hasselt, Istanbul a Kolín nad Rýnem.

Zpráva Rozšiřování sítě logistických nemovitostí odpovídá na klíčové otázky, jimž musí čelit majitelé a uživatelé logistických nemovitostí v době probíhajících zásadních strukturálních změn. Rekonfigurace evropského dodavatelského řetězce a vzestup elektronického obchodování znamenají potenciální výrazný nárůst poptávky po moderních a efektivních distribučních nemovitostech v celém regionu.

V rámci průzkumu hodnotilo 216 uživatelů logistických nemovitostí celkem 100 distribučních lokalit podle 11 kritérií. Respondenti se rekrutovali z nejrůznějších odvětví, počínaje maloobchodními řetězci přes zástupce automobilového průmyslu až po společnosti působící ve zdravotnictví.

Největší důraz kladou uživatelé na blízkost ekonomických sítí, nízké náklady (jak na dopravu, tak nemovitosti) a dostupnost kvalifikované pracovní síly.

Nejdůležitějším faktorem pro výběr lokalit bude v budoucnu dostupnost pracovní síly. Význam přikládaný tomuto parametru se však v jednotlivých zemích a regionech výrazně liší. Nejdůležitější je obecně řečeno v severozápadní Evropě a Spojeném království, naopak nejmenší význam má na evropské periferii. Najít v Evropě dostatek kvalifikovaných zaměstnanců se zkušenostmi představuje v každém případě i nadále výzvu.

Zdá se, že strukturální faktory jako globální obchod, outsourcing nebo zlepšování infrastruktury mají na probíhající změny silnější vliv nežli cyklické faktory typu ekonomického vývoje a spotřeby. Výrazný nárůst důležitosti zaznamenaly dva faktory, které byly v průzkumu z roku 2013 hodnoceny jako poměrně nepodstatné: udržitelnost a splňování potřeb elektronického obchodování. Udržitelnost je obzvláště důležitá pro zákazníky citlivé na značku, mimo jiné maloobchodní řetězce a distributory baleného spotřebního zboží. Oblast elektronického obchodování zažívá v posledních letech raketový vzestup a lze očekávat, že její význam i nadále poroste.

Ředitel společnosti Prologis pro střední a východní Evropu Martin Polák řekl: „Provedený výzkum je mimořádně důležitý. Umožňuje nám totiž lépe pochopit současné i budoucí požadavky zákazníků.“

„Logistické společnosti neustále optimalizují své distribuční strategie, aby dosáhly co nejvyšších úrovní služeb při udržení co nejnižších nákladů. Obzvláště v Praze sledujeme v posledních letech vysokou poptávku a růst, a to zejména díky dostupné kvalifikované pracovní síle, která je pro zákazníky hledající vhodnou lokalitu k provozu a distribuci na hlavní trhy střední a východní Evropy důležitá. Výsledky průzkumu nás potěšily, neboť zcela odpovídají naší investiční strategii a potvrzují, že máme všechny předpoklady vyhovět poptávce v nejatraktivnějších logistických lokalitách Evropy,“ dodal Polák.