Výsledky Prologis v Evropě za třetí čtvrtletí 2023

Evropská divize společnosti Prologis zveřejnila údaje o svojí činnosti za třetí čtvrtletí roku 2023. Nejdůležitější fakta o provozním výkonu, vybrané milníky i dosažené úspěchy za toto období přináší následující souhrn.

Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe:

„Poptávka zákazníků se normalizovala na úrovni před nástupem pandemie COVID-19 a naše portfolio zůstává pronajato z 97,7 %. Nejsilnějšími trhy jsou Německo a Nizozemsko, ve střední Evropě je naopak poptávka o něco nižší. Nadále se zaměřujeme na zákaznicky atraktivní nastavení nájemních podmínek s ohledem na situaci na jednotlivých trzích. Výstavbu na našich pozemcích řídíme strategicky a díky tomu, jakým způsobem je nastavena naše finanční rozvaha i spolupráci s partnery dodáváme na trh budovy a řešení, jež reagují na potřeby zákazníků.“

Provozní výkon v Evropě – třetí čtvrtletí 2023:

* ve srovnání s datem zahájení nájmu

Klíčové pronájmy:

Provozní výkon ve střední Evropě a v České republice – třetí čtvrtletí 2023:

Rozvržení kapitálu – třetí čtvrtletí 2023: 

Ve třetím čtvrtletí byla napříč Evropou zahájena výstavba čtyř projektů o celkové rozloze 82 118 metrů čtverečních, z toho:

Akvizice: 

Prodeje: 

Doplňkový komentář Bena Bannatyna, prezidenta Prologis Europe: 

„Výsledky Prologis za třetí čtvrtletí jsou v souladu se závěry našeho nedávného výzkumu ‚Čtyři síly, které formují trh logistických nemovitostí‘, jenž se mimo jiné zabýval vlivem služeb na poptávku po logistických budovách. Vidíme, že naši zákazníci potřebují skladovat široký sortiment produktů, které musí být schopni co nejrychleji dodat koncovým spotřebitelům.

Nadále prosazujeme myšlenku, že zákazníkům poskytujeme více než jen nemovitosti – proto jsme spustili platformu Essentials, jež nabízí flexibilní a škálovatelná řešení pro skladování na míru bez ohledu na to, kde zákazník sídlí.

Máme za sebou úspěšné fórum GROUNDBREAKERS 2023. Lídři z oboru v jeho rámci diskutovali o svých poznatcích v oblastech automatizace a umělé inteligence, pracovní síly nebo elektrifikace vozových parků. Příští ročník tohoto inspirativního eventu se poprvé uskuteční v Evropě, přesněji to bude 2. října 2024 v Londýně, kde se sejdou klíčové osobnosti našeho odvětví, aby se podělily o své postřehy týkající se dodavatelských řetězců budoucnosti.“