Emirates zavádí nové standardy pro palubní zdravotní péči

Lety odkloněné ze své původní trasy z důvodu nutné lékařské pomoci pasažérům tvoří zlomek z celkového počtu milionů spojů provozovaných aerolinkami během roku, ale i tak pro ně představují vysoké náklady. Stále více lidí v současnosti cestuje letadlem, proto přibývá také pohotovostních situací vzniklých na palubě. Emirates coby největší letecká společnost v rámci mezinárodní dopravy provozuje týdně více než 3 500 odletů, a v roce 2016 tak zajistila přes 194 000 letů. V těchto 12 měsících musela z důvodu lékařské pohotovosti odklonit více než 60 letů.

Za jeden odkloněný let může Emirates v závislosti na jeho okolnostech zaplatit částku od 50 000 až po 600 000 amerických dolarů. Suma zahrnuje spotřebu paliva, palubní pokrmy a občerstvení, letištní poplatky, náklady za letovou navigaci, za přepravu cestujících a přeobjednání jejich spojení, stejně jako další související výdaje za péči o posádku a cestující.

Adel Al Redha, Executive Vice President a Chief Operations Officer Emirates, řekl: „Ačkoliv nelze očekávat náhradu nákladů za odkloněné lety, je zdraví našich zákazníků vždy naší největší prioritou. Letecké společnosti řeší pohotovostní situace na palubě rozdílně, protože neexistují žádné mezinárodní předpisy, které by tyto výjimečné události upravovaly. Pokud na palubě bude k dispozici lékařská pohotovost, vybavení a vyškolená posádka, jež zajistí pomoc v těchto situacích, pasažérům to přinese nejlepší možný výsledek.“

Výcvik posádky a vybavení

Emirates poskytla v roce 2016 své palubní posádce i pilotům téměř 23 000 hodin odborného lékařského výcviku, který je připraví pomoci cestujícím na palubě. Palubní posádka Emirates absolvuje komplexní vstupní výcvikový program vyžadovaný Úřadem pro civilní letectví v SAE, dále navazující kurz, díky němuž si své dovednosti zopakuje a upevní, a dodatečné zvláštní školení pro použití zdravotnických pomůcek a zařízení na palubě. Lékařský výcvik Emirates zahrnuje teorii i praxi. Připravuje členy palubní posádky na to, aby rozpoznali a řešili běžné situace, ale hlavně zvládli veškeré neočekávané a život ohrožující události, když je potřeba.

Okruhy školení zahrnují podporu základních životních funkcí (KPR), výjimečné zdravotní stavy jako astma, srdeční poruchy, křeče a alergické reakce; různá poranění a mimo jiné dokonce i předčasný porod. Piloti se účastní školení zaměřených například na téma hypoxie, malárie, horečky dengue, úrazů, KPR nebo dušení a ochrany zdraví při práci.

Emirates investovala více než 7 000 000 amerických dolarů do instalace zdravotnického palubního vybavení do svých letadel a ročně rovněž zaplatí náklady na jeho údržbu ve výši 1 700 000 amerických dolarů. Ke zdravotnickému zařízení v každém letadle Emirates patří zdravotnická záchranná výstroj, kyslíkové lahve, resuscitátory, defibrilátor, přístroj pro telemedicínu a nepřetržitá satelitní lékařská poradenská služba. Ta propojuje posádku se specializovanými konzultanty z oboru zdravotnictví, kteří pomohou konkrétní pohotovostní situace vyhodnotit v reálném čase.

Zdravotní poradci

Posádka Emirates kontaktovala při průměrných 100 000 přepravených osobách lékařskou poradenskou službu přibližně dvacetkrát. Většina hovorů neměla za následek odklonění letu. Díky odborným konzultacím se posádka mohla správně rozhodnout a nabídnout tu nejvhodnější podporu postiženým cestujícím, a to zvláště v situacích, když nebyli na palubě přítomni žádní dobrovolníci z řad lékařů a zdravotníků.

Týmy zdravotníků, plánovačů letových tras i provozních kontrolorů Emirates navzájem úzce spolupracují. Při koordinaci detailního plánování postupů a pravidelných aktualizací protokolů
o odklonu letů je tak zohledněna rostoucí globální síť destinací, stejně jako tréninkové techniky, lékařské technologie a inovativní postupy užívané za letu.

Al Redha dodal: „Pokud dojde k nutnému odklonění letu, je naším cílem zajistit postiženým cestujícím lékařskou péči co nejdříve. Prostřednictvím odborných poradců ze sektoru zdravotnictví a vlastního kontrolního týmu Emirates jsme schopni určit to nejlepší místo, kde bude pasažérům poskytnuta adekvátní péči a jehož letiště zajistí vyhovující po

Lety odkloněné ze své původní trasy z důvodu nutné lékařské pomoci pasažérům tvoří zlomek z celkového počtu milionů spojů provozovaných aerolinkami během roku, ale i tak pro ně představují vysoké náklady. Stále více lidí v současnosti cestuje letadlem, proto přibývá také pohotovostních situací vzniklých na palubě. Emirates coby největší letecká společnost v rámci mezinárodní dopravy provozuje týdně více než 3 500 odletů, a v roce 2016 tak zajistila přes 194 000 letů. V těchto 12 měsících musela z důvodu lékařské pohotovosti odklonit více než 60 letů.

Za jeden odkloněný let může Emirates v závislosti na jeho okolnostech zaplatit částku od 50 000 až po 600 000 amerických dolarů. Suma zahrnuje spotřebu paliva, palubní pokrmy a občerstvení, letištní poplatky, náklady za letovou navigaci, za přepravu cestujících a přeobjednání jejich spojení, stejně jako další související výdaje za péči o posádku a cestující.

Adel Al Redha, Executive Vice President a Chief Operations Officer Emirates, řekl: „Ačkoliv nelze očekávat náhradu nákladů za odkloněné lety, je zdraví našich zákazníků vždy naší největší prioritou. Letecké společnosti řeší pohotovostní situace na palubě rozdílně, protože neexistují žádné mezinárodní předpisy, které by tyto výjimečné události upravovaly. Pokud na palubě bude k dispozici lékařská pohotovost, vybavení a vyškolená posádka, jež zajistí pomoc v těchto situacích, pasažérům to přinese nejlepší možný výsledek.“

Výcvik posádky a vybavení

Emirates poskytla v roce 2016 své palubní posádce i pilotům téměř 23 000 hodin odborného lékařského výcviku, který je připraví pomoci cestujícím na palubě. Palubní posádka Emirates absolvuje komplexní vstupní výcvikový program vyžadovaný Úřadem pro civilní letectví v SAE, dále navazující kurz, díky němuž si své dovednosti zopakuje a upevní, a dodatečné zvláštní školení pro použití zdravotnických pomůcek a zařízení na palubě. Lékařský výcvik Emirates zahrnuje teorii i praxi. Připravuje členy palubní posádky na to, aby rozpoznali a řešili běžné situace, ale hlavně zvládli veškeré neočekávané a život ohrožující události, když je potřeba.

Okruhy školení zahrnují podporu základních životních funkcí (KPR), výjimečné zdravotní stavy jako astma, srdeční poruchy, křeče a alergické reakce; různá poranění a mimo jiné dokonce i předčasný porod. Piloti se účastní školení zaměřených například na téma hypoxie, malárie, horečky dengue, úrazů, KPR nebo dušení a ochrany zdraví při práci.

Emirates investovala více než 7 000 000 amerických dolarů do instalace zdravotnického palubního vybavení do svých letadel a ročně rovněž zaplatí náklady na jeho údržbu ve výši 1 700 000 amerických dolarů. Ke zdravotnickému zařízení v každém letadle Emirates patří zdravotnická záchranná výstroj, kyslíkové lahve, resuscitátory, defibrilátor, přístroj pro telemedicínu a nepřetržitá satelitní lékařská poradenská služba. Ta propojuje posádku se specializovanými konzultanty z oboru zdravotnictví, kteří pomohou konkrétní pohotovostní situace vyhodnotit v reálném čase.

Zdravotní poradci

Posádka Emirates kontaktovala při průměrných 100 000 přepravených osobách lékařskou poradenskou službu přibližně dvacetkrát. Většina hovorů neměla za následek odklonění letu. Díky odborným konzultacím se posádka mohla správně rozhodnout a nabídnout tu nejvhodnější podporu postiženým cestujícím, a to zvláště v situacích, když nebyli na palubě přítomni žádní dobrovolníci z řad lékařů a zdravotníků.

Týmy zdravotníků, plánovačů letových tras i provozních kontrolorů Emirates navzájem úzce spolupracují. Při koordinaci detailního plánování postupů a pravidelných aktualizací protokolů
o odklonu letů je tak zohledněna rostoucí globální síť destinací, stejně jako tréninkové techniky, lékařské technologie a inovativní postupy užívané za letu.

Al Redha dodal: „Pokud dojde k nutnému odklonění letu, je naším cílem zajistit postiženým cestujícím lékařskou péči co nejdříve. Prostřednictvím odborných poradců ze sektoru zdravotnictví a vlastního kontrolního týmu Emirates jsme schopni určit to nejlepší místo, kde bude pasažérům poskytnuta adekvátní péči a jehož letiště zajistí vyhovující podporu pro cestující i letadla. Daná destinace se může nacházet v oblasti, kde je zdravotní péče nákladná, a proto by cestující před odletem měli zvážit uzavření vhodného cestovního pojištění.“