Trofej z fotbalového klání Prologis v Budapešti si odnesli hráči z CEVA Logistics

Prologis, Inc. (NYSE: PLD), globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, blahopřeje chlapům z CEVA Logistics, kteří 16. září vstřelili vítězný gól na třetím ročníku turnaje v malé kopané v Maďarsku. Na druhém místě skončila společnost Inter Cars a na třetím Brendon.

„Jsme zcela okouzleni takovou skvělou účastí na letošních hrách,“ řekl senior viceprezident a oblastní manažer Prologis pro Maďarsko a kapitán fotbalového týmu Prologis CEE László Kemenes. „Energie, angažovanost a férovost byly letos cítit ze všech z 15 zúčastněných týmů, bylo to fantastické a já chci všem poděkovat, že se letos připojili,“ dodal Kemenes.

Prologis fotbalový turnaj poprvé uspořádal v roce 2013 jako součást svojí snahy o podporu zdravého životního stylu a udržitelnosti. Turnaj se pravidelně koná na fotbalovém hřišti v Prologis Park Budapest-Harbor, které vzniklo v roce 2012 jako součást projektu Green Path Recreational Area. V rámci přípravy na letošní turnaj Prologis ve svém Green Path vybudoval mimo jiné i dětské hřiště, stolní fotbálek i občerstvení.

Prologis je díky svému zapojení ve čtyřech zemích střední a východní Evropy s portfoliem 4,3 milionu metrů čtverečních vedoucím poskytovatelem distribučních nemovitostí v tomto regionu (k 30. červnu 2016).

O SPOLEČNOSTI PROLOGIS
Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti průmyslových nemovitostí se zaměřením na rychle rostoucí trhy s vysokými bariérami vstupu. K 30. červnu 2016 měla společnost podíl (ať již v podobě úplného vlastnictví, či jako společný investiční podnik) v nemovitostech a developerských projektech o celkové ploše odhadem 62 milionů metrů čtverečních ve 20 zemích. Prologis pronajímá moderní distribuční budovy rozmanité základně více než 5 200 zákazníků z dvou hlavních skupin: business-to-business a maloobchodní/online fulfillment.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ
Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž působíme, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit naše hospodářské výsledky. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují výrazy jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“, „odhaduje“ nebo varianty těchto slov či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, developerské činnosti a změn prodejů či objemu příspěvku nemovitostí, dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, naší úvěrové a finanční pozice, kapitálové struktury, naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování postavení, daňové struktury a sazby daně z příjmu nemovitostní investiční společnosti, (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené námi ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Nejsme povinni výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.

KONTAKTY PRO MÉDIA
Marta Tęsiorowska
Vice President Marketing & Communications CEE, Prologis
Direct: +48 22 218 36 56
E-mail: mtesiorowska@prologis.com

Gabriela Dvořáková
Account Director, Best Communications
Direct: +420 601 537 066
E-mail: gabriela.dvorakova@bestcg.com