Prvních šest měsíců roku 2015 je nejúspěšnějším prvním pololetím od finanční krize: Objem uzavřených transakcí dosáhl 1,17 miliardy eur

Praha, 31. srpna 2015 — Colliers International představuje nejnovější zprávu o vývoji realitního trhu v prvním pololetí 2015. Zpráva, která zahrnuje investiční, kancelářský a průmyslový trh v Praze a celé České republice, nabízí shrnutí a analýzu vývoje v předchozím čtvrtletí a předpoklad po zbytek letošního roku.

 Klíčové závěry pro investiční trh

V první polovině letošního roku byly v České republice uzavřeny investiční transakce do nemovitostí v celkové výši 1,17 miliardy eur, což představuje nárůst o 73 % ve srovnání se stejným obdobím v roce 2014 a o 214 % ve srovnání s první polovinou roku 2013. V samotném druhém čtvrtletí se zobchodovaly nemovitosti za 431 milionů eur, zatímco v prvních třech měsících se jednalo o obchody v hodnotě 760 milionů eur.

 K dnešnímu dni dominoval objemu transakcí maloobchodní sektor, kde největší obchod představovala koupě nákupního centra Palladium v centru Prahy společností Union Investment. Druhá největší transakce dokončená v první polovině letošního roku se také týkala pražského obchodního centra, kdy Atrium European Real Estate (AERE) převzal 75% podíl společnosti Unibail-Rodamco v Arkádách Pankrác na Praze 4. Společnost ECE si ponechá svůj 25% podíl a bude i nadále pokračovat ve správě centra.

 „Stále předpokládáme, že rok 2015 bude v České republice rekordním rokem z hlediska objemu investic, současný zájem investorů totiž nevykazuje žádné známky oslabení. Podobného trendu jsme svědky v celé Evropě, protože tento býčí trh láká velké toky kapitálu do nemovitostních investic,“ řekl Omar Sattar, výkonný ředitel Colliers International Česká republika, a dodal: „registrujeme poptávku napříč odvětvími a její průběh. Zatímco v minulých letech se poptávka soustředila na klíčové sektory a konkrétní místa, teď se investoři stále více zajímají o klíčové a oportunistické nemovitosti.“

 Druhá polovina letošního roku bude svědkem srovnání výnosů napříč aktivy, protože vidíme další důkazy komprese výnosů. Výnosy kancelářských nemovitostí by měly prolomit 6% hranici, výnosnost regionálních obchodních center by měla být lehce pod 6% hranicí a u prémiových nákupních tříd v Praze by měly být poprvé pod 5% hranicí.

Pražský kancelářský trh v 1. pololetí 2015

Celková nabídka kanceláří v Praze byla na konci prvního pololetí 3,13 milionu m2. Ve druhém čtvrtletí byly dokončeny čtyři kancelářské budovy o celkové ploše 68 590 m2. Mezi klíčové kancelářské projekty dokončené v tomto období patří BB Centrum DELTA (40 600 m2) a Green Line (13 700 m2) na Praze 4 a Crystal Prague (12 800 m2) na Praze 3. Jen něco málo přes polovinu nově dokončených prostor ve druhém čtvrtletí bylo předem pronajato, což je výrazně vyšší množství předpronájmů než v předcházejících čtvrtletích.

 I přes poměrně velký objem nově dodaných prostor na trh se míra neobsazenosti kancelářských prostor snížila ve druhém čtvrtletí z 17,1 % na 16,8 %. Tomuto marginálnímu poklesu pomohla silná přednájemní aktivita. Celkem je v Praze neobsazených 526 000 m2, což je téměř stejný objem jako v prvním čtvrtletí, přesto o pětinu vyšší v meziročním srovnání.

 „Ve druhé polovině roku 2015 se očekává dodání dalších 90 100 m2 nových kancelářských prostor na trh, což znamená, že celkový objem nových prostor v tomto roce bude činit 190 000 m2. Většina nové kancelářské výstavby v letošním roce je situována na Praze 4 a Praze 5,“ řekl Omar Sattar.

 Tři největší projekty z celkových pěti naplánovaných na druhou polovinu roku 2015 jsou Enterprise (29 000 m2) na Praze 4, Aviatica (27 000 m2) na Praze 5 a Corso Court (17 300 m2) na Praze 8. Ve všech případech jde o novou výstavbu. Celkem 39 % prostor, které mají být dokončeny do konce roku 2015, byly k dnešnímu dni předem pronajaty. Nejvyšší objemy předpronájmů byly registrovány v Corso Court (93 %) a Enterprise (51 %).

 Praha v prvním pololetí zaznamenala velmi aktivní nájemní trh, kdy celkový objem pronajatých ploch dosáhl výše 204 000 m2. Druhé čtvrtletí, ve kterém bylo pronajato 129 600 m2, se ukázalo být silnějším obdobím. Dokonce i v případě nezapočítání obnovení pronájmu telekomunikačního poskytovatele O2 (29 600 m2), jednalo by se o jedno z nejrušnějších čtvrtletí.

 Klíčové údaje pražského kancelářského trhu ve 2. čtvrtletí

Celková nabídka kanceláří v Praze: 3,13 milionu m2

Celkový objem pronajatých prostor: 129 600 m2

Míra neobsazenosti: 16,8 %

Základní nájemné za prostory nejvyšší kategorie: 19 eur/m2/měsíc

 Trh průmyslových nemovitostí v 1. pololetí 2015

Celkem bylo ve druhém čtvrtletí dokončeno 100 000 m2 průmyslových ploch, z nichž 93 % bylo předem pronajato. Spolu s dokončenými prostory v prvním čtvrtletí se celková zásoba průmyslových ploch v České republice v prvním pololetí rozrostla o 139 800 m2 (o 28 % méně než v první polovině 2014) a dosáhla tak celkové plochy 5,26 milionů m2. Téměř 40 % (2,1 milionu m2) celkové plochy se nachází v Praze. Tři největší sklady dodala v prvním pololetí společnost Prologis. Všechny byly postaveny v Praze, včetně 31 800 m2 pro Mall.cz v Jirnech a 30 000 m2 pro Červa Export Import a další spekulativní budovy o stejné ploše v Jenči.

 Celorepubliková míra neobsazenosti pokračovala již třetí čtvrtletí v řadě v klesající tendenci a dosáhla na konci druhého čtvrtletí hodnoty 6,9 % (ze 7,8 % v prvním čtvrtletí). To představuje 363 400 m2 neobsazených prostor připravených k okamžitému pronájmu. Praha měla nejvyšší poměr neobsazených kanceláří na konci druhého čtvrtletí, a to 144 900 m2, což představuje míru neobsazenosti 6,9 %.

 Celkem byly ve druhém čtvrtletí zprostředkovány transakce v objemu 370 700 m2, převážně ve formě předpronájmů (36 %) a obnovení nájmů (30 %). Hrubá poptávka za celé první pololetí dosáhla 614 000 m2 a opět z velké části byla tvořena předpronájmy (31 %) a prodloužením nájmů podepsaných v minulosti (26 %).

 Čistá poptávka, která nepočítá s obnovením nájmů, dosáhla ve druhém čtvrtletí 260 700 m2. Ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce je to téměř dvojnásobek objemu a z hlediska počtu podepsaných transakcí je to více než dvojnásobek. Čistá poptávka v obou čtvrtletích dosáhla 456 800 m2, což je o 65 % vyšší aktivita, než v prvním pololetí roku 2014. O dvě největší transakce v prvním pololetí letošního roku se postaral německý maloobchodní řetězec Globus. Společnost podepsala nájemní expanzi v Prologis Park Prague-Jirny (33 500 m2) ve zcela novém skladu (který je ve výstavbě) a také obnovila stávající nájemní smlouvu (28 900 m2) ve stejném areálu.

 Základní nájemné za prostory nejvyšší kategorie se pohybovalo v rozmezí 3,6 – 3,9 eur/m2/měsíc v Praze, 3,7 – 4 eur/m2/měsíc v Plzni, 3,7 – 3,85 eur/m2/měsíc v Ostravě a 3,85 – 4,25 eur/m2/měsíc v Brně.

 „Ačkoliv objemy v letošním prvním pololetí jsou mírně slabší než ty z loňského roku, velký objem výstavby naznačuje, že rok 2015 bude nejsilnějším rokem z hlediska nové nabídky od roku 2008. Současné úrovně nájemní aktivity/hrubé poptávky mohou ve skutečnosti znamenat, že celková poptávka za celý kalendářní rok by mohla přesáhnout hranici 1 milionu m2. Jsme svědky zvýšeného zájmu ze strany maloobchodníků/sektoru e-commerce, kteří uvažují o zřízení nových distribučních center nebo konsolidaci/expanzi skladových ploch v České republice,“ uzavřel Omar Sattar.

 Klíčové údaje průmyslového trhu ve 2. čtvrtletí

Celková nabídka průmyslových prostor v ČR: 5,26 milionu m2

Celkový objem pronajatých prostor: 370 700 m2

Míra neobsazenosti: 6,9 %

Základní nájemné za prostory nejvyšší kategorie: 3,6 – 3,9 eur/m2/měsíc