Výsledky jednání valné hromady akcionářů Arcona Property Fund N.V.

V průběhu valné hromady akcionářů fondu Arcona Property Fund N.V., konané 24. května 2018 v Amsterdamu, došlo ke schválení výplaty dividend za rok 2017 ve finální výši 0,14 eura za akcii.  Stalo se tak po předběžném vyplacení dividend v hodnotě 0,10 eura za akcii, které proběhlo v srpnu 2017. Arcona Property Fund je listovaný fond investující do nemovitostí ve střední Evropě.

Tzv. ex-dividend date byl pro finální dividendu stanoven na 29. květen 2018, registračním datem je 30. květen 2018 a datum splatnosti bylo určeno na 31. května 2018. Výnos z dividend činil 3,2 %, a to na základě burzovní ceny 7,40 eura za akcii na konci roku 2017

Během jednání uvedlo vedení společnosti Arcona Capital, která je správcem fondu, podrobnosti k jeho další plánované expanzi a potenciálním akvizicím.

Akcionáři schválili stav účtů za rok 2017 a odvolání správní a dozorčí rady.

Dále se akcionáři shodli na konkrétních změnách v textaci prospektu fondu v pasáži týkající se „odměňování na základě výkonu“.

Členové dozorčí rady H. H. Kloos a B. Vos byli akcionáři znovu jmenováni do svých funkcí pro období nadcházejících čtyř let.

Prezentace, jež byla na valné hromadě představena, je ke stažení dostupná na internetových stránkách fondu: www.arconapropertyfund.nl.