Kartou platíme téměř pořád, hotovost je na ústupu

Průzkum platební platformy Barion ukázal, že placení kartou na e-shopu už preferují dvě třetiny lidí, v online prostředí už chce nakupovat většina   

Praha, 21. 9. 2021 – Průzkum* platební platformy Barion ve spolupráci s agenturou STEM/MARK ukázal, že pandemie poměrně výrazně posunula nákupní chování českých konzumentů i jejich platební zvyklosti v online prostředí. Oproti době před pandemií si 41 % lidí zvyklo častěji nakupovat na e-shopech a 42 % lidí platí bezkontaktně už i v kamenných obchodech. V budoucnosti je 85 % lidí rozhodnuto pokračovat v nákupech online, byť značná část z nich občas do kamenných obchodů ráda nahlédne.

Z šetření vyplynulo, že pro polovinu dotazovaných je nyní online nakupování atraktivnější než dříve, dle očekávání zejména mezi mladými lidmi. O poznání méně lidí nakupuje pravidelně na zahraničních e-shopech, alespoň jednou týdně pouhá 2 %. Jednou měsíčně je to 17 % Čechů. Obecně nižší ochota k nákupům na zahraničních e-shopech v populaci je dána zejména nedůvěrou či jazykovou bariérou.

Pokud se však zaměříme na kategorii mladých lidí do 30 let, je situace jiná – zkušenost s nákupem na zahraničním eshopu má přes 90 % z nich. A naopak téměř 50 % lidí nad 60 let tu nenakupuje nikdy.

Platba kartou vítězí na plné čáře, pojem digitální peněženka nezná 12 % lidí

Co se týče způsobu platby na internetu, celých 66 % dotazovaných preferuje při online nákupech kartu, dobírku upřednostňuje 20 %, přičemž jde především o respondenty z menších měst a obcí a s nižším vzděláním.

„Zájem o platbu kartou on-line sledujeme dlouhodobě. Potvrzuje to důvěru zákazníků v české e-shopy a posun v myšlení zákazníků v uplynulých letech. Zároveň je třeba zmínit, že se stále rozšiřuje jak nabídka platebních metod, tak způsobů doručení či vyzvednutí zboží. Právě propojení těchto dvou důležitých částí nákupního procesu hraje roli ve výsledném rozhodování o objednávce ze strany zákazníků,“ říká výkonný ředitel APEK (Asociace pro elektronickou komerci) Jan Vetyška.

Relativně novou platební metodu – platbu pomocí digitální peněženky preferují opět zejména mladí lidé, nicméně ve vztahu k obecné populaci jde o pouhých 7 %. Digitální peněženka je ostatně neznámým pojmem pro 12 % respondentů, 50 % ji vůbec nevyužívá. Přesto je přes 80 % lidí přesvědčeno, že tradiční platební metody, jako například platba v hotovosti, budou v blízké budoucnosti zcela překonány novými technologiemi. Pouze 18 % respondentů se domnívá, že hotovost žádná technologie nenahradí. 

„Se zákazníky, kteří si stále více zvykají na různé typy online plateb a jejich výhody, si i další a další online obchodníci uvědomují jejich důležitost a častěji na své e-shopy integrují i méně běžné metody – online platba kartou už zkrátka stačit nebude. Budoucností jsou pak platby pomocí elektronických peněženek jako Barion, Google Pay či Apple Pay, které současně zrychlují nákupní proces a mohou výrazně zvýšit konverze,“ říká Sándor Kiss, zakladatel Barion Payment.

Čím více platebních metod e-shop nabízí, tím lépe

Výběr platebních metod, které e-shopy nabízí, je důležitý pro celých 86 % respondentů. Nejedná se sice o rozhodující faktor, nicméně důležitý je zejména pro ty, kteří preferují platbu dobírkou a chtějí mít jistotu, že ji e-shop nabízí. S tím souvisí i částka, kterou jsou lidé ochotni jednorázově zaplatit: přes 50 % lidí se pohybuje mezi 1001 a 5000 korun za objednávku/nákup. S rostoucím věkem a klesajícím vzděláním však klesá ochota utrácet, v kategorii nad 60 let utratí 41 % lidí za jednu objednávku maximálně 1000 korun.

Co si odnášíme z pandemie? Více karet a méně kontaktu

Spotřebitelé se během pandemie masivně přeorientovali na online prostředí, a to napříč všemi věkovými kategoriemi, byť zejména skupina mladých do 29 let a rovněž vysokoškoláci v tomto ohledu vedou na plné čáře. Přes 40 % lidí si zvyklo častěji nakupovat online a stejná část lidí teď častěji platí kartou/bezkontaktně dokonce i v kamenných obchodech. Relevantních je i 13 % respondentů (převážně vysokoškoláků), kteří se doposud kamenným obchodům vyhýbají a preferují nákup všeho potřebného online. S tímto trendem souvisí i obecný předpoklad budoucích nákupních zvyklostí, které přetrvají i po odeznění pandemie koronaviru.

Pouhých 13 % dotázaných se chystá naplno vrátit do kamenných obchodů a chce nakupovat jako dříve. 23 % lidí naopak bude i nadále preferovat online nákupy. Největší část, 65 % lidí, bude v online nakupování rovněž pokračovat, ale kamenné obchody nezatracují a rádi se do nich znovu podívají.

„Počítáme s tím, že nejen v České republice, ale i na dalších trzích, kde působíme, budou lidé více a více inklinovat k online a bezkontaktnímu řešení svých nákupů, což bude generovat také větší poptávku po pokročilých platebních metodách v online i offline prostředí, které poskytujeme, ” uzavírá Sándor Kiss.

*Průzkum byl proveden v září 2021 agenturou STEM/MARK metodikou CAWI dotazování prostřednictvím Evropského národního panelu na vzorku N=511 (reprezentativní dle pohlaví, věku, vzdělání, regionu, velikosti místa bydliště) ve věkové skupině lidí 15+, kteří nakupují online alespoň jednou za měsíc.