Arcona Capital uskutečnila akvizici 10 nizozemských investičních nemovitostních fondů

Arcona Capital podepsala smlouvu se Steenwell Beheer/AE Beheer o převzetí správy deseti nemovitostních investičních fondů s aktivy v Nizozemí.

Arcona také uskutečnila akvizici GLS Facilities BV, společnosti zabývající se správou nemovitostí, poskytující služby v oblasti technických nemovitostí fondům Steenwell a třetím stranám.

Fondy Steenwell vlastní aktiva v podobě 14 moderních komerčních nemovitostí. Celková hodnota těchto aktiv dosahuje 70 milionů euro. 47 procent z celkové hodnoty portfolia se nachází v Randstadu.  V současné době je míra obsazenosti na úrovni 95 procent.

Guy Barker, ředitel společnosti Arcona Capital, vidí v nizozemském kancelářském trhu velký potenciál. „Věříme, že nastal ten správný čas zaujmout na nizozemském trhu s komerčními nemovitostmi významnou pozici. Na tomto trhu vidíme značný prostor pro akvizice tohoto typu také v budoucnu.“

Společnosti Arcona rychle roste nejen uvnitř, ale také rozšiřuje svoji působnost geograficky. „Podpis této smlouvy umožní společnosti Arcona nabízet plnohodnotnou správu fondů, aktiv a nemovitostí jak domácím, tak mezinárodním investorům v Nizozemí, Německu a střední a východní Evropě. Naše investorská základna se rozšířila o dalších 850 klientů a hodnota aktiv, která máme ve správě, vzrostla o 20 procent na 400 milionů euro,“ dodal Barker.

Poznámky pro novináře:
Arcona Capital je nezávislý, samostatně spravovaný nemovitostní fond a správce nemovitostí. Společnost působí na trzích v severní a střední Evropě. Prostřednictvím kanceláří v Mnichově, Deventeru, Praze a Varšavě společnost spravuje portfolio nemovitostí soukromých i institucionálních investorů v hodnotě 400 milionů euro.

Randstad je metropolitní část v Nizozemí sestávající z Amsterodamu, Rotterdamu, Haagu a Utrechtu. V Evropě se jedná o jednu z nejhustěji osídlených oblastí. S 7,1 milionem obyvatel jde o přední hospodářský motor v severní Evropě.

Kontakty pro média:
Best Communications
Gabriela Dvořáková, Mob: +420 601 357 066, e-mail: gabriela.dvorakova@bestcg.com
Pavel Schuster, Mob: +420 721 300 030, e-mail: pavel.schuster@bestcg.com