Mezi zeměmi CEE vzrostl objem investic za první pololetí nejvíce v České republice

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 došlo k oživení toku investic do komerčních nemovitostí na trzích 6 zemí regionu střední a východní Evropy (CEE), v období bylo dosaženo maxima na úrovni 3,3 mld. eur. V důsledku slabšího prvního kvartálu pak celkové výsledky za první pololetí za loňskými prvními šesti měsíci roku zaostávají o 3 % a dosahují úrovně 5,5 mld. eur. Nejvyšší objem prostředků byl po dobu prvního pololetí investován v České republice, kde oproti loňsku došlo k 83% nárůstu objemu investic.

Společnost Colliers International zveřejnila svoji infografiku Investiční scéna CEE – řídicí faktory a toky v H1 2019 (The CEE Investment scene – H1 2019 CEE flows and drivers), která ilustruje, jak investice proudí do jednotlivých sektorů komerčních nemovitostí a jaké je celkové směřování trhu s ohledem na úrovně nejvyšších dosahovaných výnosů, míry neobsazenosti a výše nájmů v hlavních městech regionu a také výhledy v těchto oblastech.

Toky na maďarském trhu rostly během prvního pololetí 2019 po českých nejvíce na území CEE, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku posílily o 35 %. Polsko má oproti silnému prvnímu půlroku 2018 opačnou tendenci (-20 %). K zotavení z hlediska nákupní aktivity oproti slabšímu prvnímu kvartálu došlo na trzích Rumunska, Maďarska a Slovenska.

Co se jednotlivých sektorů týče, svojí dominanci v CEE opět potvrdily kancelářské nemovitosti, do nichž bylo v letošním prvním pololetí investováno o 43 % více než v loňském. Došlo také ke zvýšení objemu investic do průmyslových nemovitostí (26% nárůst). Příliv investic do hotelů (+320 %) byl rovněž silný. Všem těmto sektorům napomáhá v současnosti značný, ale zmírňující se růst HDP. Slabou oblast představují maloobchodní nemovitosti – v segmentu sice po prvním kvartálu došlo k zotavení, avšak v meziročním srovnání jsou zde investice stále o 69 % pod úrovní loňského konce H1. Z hlediska původu investorů v H1 mezi kupujícími nad lokálními převažovali asijští. Nízká byla hodnota jak přeshraničních obchodů, tak domácí toky investic, zejména v Polsku. Fondy ze Spojených států byly čistými prodávajícími, subjekty ze Spojeného království a Evropy byly v prvním pololetí čistými kupci.

Zaměříme-li se na míru neobsazenosti, předpokládat lze v následujících 12 měsících pokračující kompresi v Praze, pokračující umírněnou kompresi ve Varšavě a reverzní kompresi na bratislavském trhu kancelářských nemovitostí. V Bukurešti jsou očekávány další poklesy. To je pro zhodnocení vesměs pozitivní.

„Na základě přetrvávající nízké míry neobsazenosti, omezené nabídky a navyšování stavebních nákladů předpokládáme také zvyšování nájmů. Současná velikost trhu kancelářských nemovitostí neumožňuje takový jeho růst, který by odpovídal zvyšování cen ve stavebnictví. Tím pádem celkový růst, který očekáváme, bude zhruba na úrovni 5 %,“ říká Petr Žalský, partner a ředitel oddělení kancelářských prostor v české pobočce Colliers International.

Regionální týmy Colliers i nadále zastávají názor, že v následujících 12 měsících v některých kategoriích dojde k růstu nájmů. Pravděpodobněji se tak stane na kancelářském trhu v Praze a Budapešti, pokles nájmů je pak pravděpodobnější v Bukurešti a v Bratislavě.

„Čísla pro region CEE se zdají být za první pololetí obecně příznivá, ostatně – v souladu s vývojem v uplynulých dvou letech. To je poněkud v kontrastu se zpomalením, jež registrujeme v širší oblasti EMEA, kde objemy investic meziročně klesly asi o 17 %. Především se tak stalo v důsledku brexitu a obav, jež způsobuje u investorů aktivních ve Spojeném království. Nepříliš se daří také maloobchodním nemovitostem – o sektor není přílišný zájem a každý evropský trh v něm vykazuje aktivitu pod 5letým průměrem. Tato situace týkající se maloobchodních nemovitostí ovlivnila také oblast střední a východní Evropy. V prvním pololetí zde byla realizována pouze šestina objemu maloobchodních transakcí, k jejichž uzavření došlo o rok dříve. A to navzdory relativně zdravému zákaznickému sentimentu doprovázenému stále se zvyšujícími reálnými mzdami,“ dodal Andy Thompson, ředitel investičního oddělení Colliers International pro region střední a východní Evropy.