Kuehne+Nagel vylepšuje platformu myKN a zavádí novou funkci pro sběrnou službu

Kuehne+Nagel, přední poskytovatel logistických služeb, zjednodušil objednávky v rámci sběrné služby. Skupina neustále rozvíjí svou komplexní samoobslužnou platformu myKN, která zákazníkům umožňuje spravovat jejich zásilky. Díky nejnovějšímu vylepšení lze v České republice objednávat přepravy v rámci sběrné služby Kuehne+Nagel zcela online, což přináší větší pohodlí, časovou úsporu a umožňuje také sledovat stav zásilek.

„Na novinku máme od našich zákazníků jen pozitivní ohlasy, což nás opravdu těší. Kromě přehlednosti a dostupnosti aktuálních dat o přepravě oceňují zejména rychlost zadávání objednávek, jež je otázkou dvou, maximálně tří minut. Tuto online platformu mohou využívat zájemci o přepravu v rámci sběrné služby v tuzemsku i v zahraničí,“ říká Dominik Hýsek, National Road Logistics Manager Sales & Customer Service Kuehne+Nagel v České republice.

Kuehne+Nagel propojuje tuzemský trh se všemi evropskými zeměmi 10 přímými mezinárodními spoji a každodenními uzlovými spoji přes centra Easthub a Eurohub.

Sběrná služba našla na českém trhu široké uplatnění – využívána je pro transport běžného nákladu, od hraček po motory, ale také k doručování netypických a nadrozměrných zásilek z distribučních center e-shopů přímo do domácností koncových zákazníků. Po schválení bezpečnostním poradcem Kuehne+Nagel je možné využít sběrné linky i k přepravě nebezpečného zboží (ADR).

„Kromě sběrných linek portfolio služeb Kuehne+Nagel samozřejmě zahrnuje i přepravu celovozových (FTL) a kusových (LTL) zásilek do vnitrostátních a mezinárodních destinací. Disponujeme potřebnými certifikáty a při přepravě farmaceutického nebo tepelně citlivého zboží spolupracujeme pouze s auditovanými dopravci, což je zárukou vysoké spolehlivosti služeb a jejich celkové bezpečnosti. Zajistit umíme samozřejmě i přepravu cenného zboží,“ dodává Dominik Hýsek.