Bell věnoval 40 000 dolarů na nákup masek pro Českou republiku

Společnost Bell se rozhodla v době pandemie podpořit inovativní řešení, která pomáhají bojovat s nemocí COVID-19. Bell proto s radostí oznamuje, že věnoval 40 000 USD Centru aplikovaného výzkumu a vývoje pro aditivní výrobu (CARDAM) na nákup přibližně 1 000 ochranných masek. Tyto masky pomohou policii, zdravotníkům, armádě a dalším pracovníkům v první linii v boji proti šíření koronaviru.

Vědci z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při ČVUT (CIIRC) navrhli masku certifikovanou pro použití na místech s největším výskytem viru. Masky vznikají na 3D tiskárnách. Produkt s názvem CIIRC RP95-3D je použitelný opakovaně, stačí ho sterilizovat a vybavit vyměnitelným externím filtrem. Univerzitní tým sdílel návrh masky pro další nekomerční využití s kolegy z kliniky Mayo, americkou armádou a dalšími subjekty. Tato maska není jedinou ochrannou maskou navrženou českými vědci. Model RP95-M vytvořený pomocí vstřikování plastů vyvinutý ve spolupráci CARDAM a TRIX Connections, novým spin-offem na půdě univerzity, taktéž umožňuje masovou výrobu těchto osobních ochranných pomůcek.

Česká ministerstva vnitra a obrany rozdělí masky, dar společnosti Bell, podle aktuální potřeby mezi výše zmíněné skupiny.

Bell nestojí stranou celosvětových snah zastavit šíření viru – například pomáhal vyrobit inovativní řešení, které zamezuje šíření aerosolů v prostoru vrtulníku, nebo podpořil dodávky jídla a zdravotnických pomůcek po celém světě. Jednotlivé části skupiny Textron navíc poskytly pracovníkům v první linii ochranné pomůcky – obličejové štíty, masky, respirátory a brýle. Bell si uvědomuje, že je nejen třeba spojit síly, ale také poděkovat všem mužům a ženám, kteří po celém světě pomáhají těm, kteří byli nemocí COVID-19 zasaženi.