Třídění odpadů v České republice je rodinnou záležitostí

Nový průzkum společnosti Egbert Taylor Group, předního světového výrobce komplexních řešení pro odpadové hospodářství, ukazuje, že ve většině českých domácností se na třídění a recyklaci odpadů podílejí všichni členové rodiny.

Průzkum mapuje recyklační návyky Čechů a jeho výsledky ukazují, že třídění odpadů je v tuzemsku rodinnou záležitostí. Ve více než 66 % českých domácností se na recyklaci podílí každý její člen, a to včetně dětí. Tento ukazatel zohledňuje i domácnosti o jednom členu. Ve 30 % českých vícečlenných domácností se o recyklaci odpadů stará pouze jeden člen.

„Výsledky dokazují, že se na recyklaci podílejí jak dospělí, tak i děti, což nás velmi těší. Je správné vést děti k recyklaci již od útlého věku,“ říká generální manažer Egbert Taylor Group pro střední a východní Evropu Tomáš Střelský.

Vysoká míra recyklace domácího odpadu v České republice je dána právě díky zapojení všech věkových kategorií do procesu třídění. Průzkum Egbert Taylor dokládá, že 72 % českých rodin recykluje svůj odpad, což je nejvyšší hodnota v Evropě. Česká republika se tak řadí mezi evropské lídry v recyklaci domácího odpadu.

Podle výsledků průzkumu také 80 % respondentů z českých domácností rodiny věří, že recyklací pomáhají trvalé udržitelnosti. Pouhých 5 % dotázaných se domnívá, že třídění odpadů nemá žádný význam.