Díky průlomové technologii nabízí Kingspan špičkové parametry izolačních panelů

 16. července 2015 – Kingspan Insulated Panels dnes představuje nové izolační jádro IPN QuadCore, které přináší nejlepší tepelné, protipožární a environmentální parametry napříč všemi materiály s uzavřenou buněčnou strukturou. Jádro IPN QuadCore využívá unikátní mikrobuněčnou strukturu a umožňuje snížení provozních nákladů při zvýšení úrovně ochrany životního prostředí, což nově postaveným budovám pomůže snáze vyhovět případným změnám podmínek na trhu nebo právních předpisů.

 „Jde o nejvýznamnější průlom v oblasti izolačních technologií za toto desetiletí. Kingspan QuadCore technologie nabízí bezprecedentní parametry, které jsou významným příspěvkem ke zvýšení ochrany životního prostředí, a je dalším krokem k realizaci naší vize stavět budovy s energeticky nulovou náročností.“ komentoval představení nové technologie Ivan Springer, Country Manager divize Kingspan Insulated Panels.

 IPN QuadCore přináší 20% zlepšení tepelně izolačního výkonu oproti srovnatelným materiálům. Součinitel tepelné vodivosti činí pouhých 0,018 W/mK, což představuje nejlepší hodnotu v oboru, a hodnota součinitele prostupu tepla U dosahuje pouhých 0,16 W/m2K. Studie energetické poradenské firmy AECOM zjistila, že ve srovnání s referenčním distribučním skladem podle standardu Part L2A 2013, může IPN QuadCore snížit roční spotřebu energie o téměř 14 %.

IPN QuadCore je první materiál s uzavřenou buněčnou strukturou, který byl certifikován směrnicí FM 4882 pro použití v prostorech citlivých na kouř. Dosahuje reakce na oheň třídy B-s1, d0 podle EN 13501-1, tedy nejnižších možných emisí kouře, a dosahuje požární odolnost až jednu hodinu a celistvosti konstrukce až čtyři hodiny podle EN 13501-2.

 Zároveň IPN QuadCore pomáhá dosáhnout u budov nejvyššího možného hodnocení v certifikačních systémech jako BREEAM nebo LEED. Budova využívající řešení IPN QuadCore získá až o šest kreditů BREEAM Ene01 více než maloobchodní nebo distribuční sklad ze standardních materiálů. Díky technologii IPN QuadCore budou v budoucnu budovy schopny vyhovět přísnějším normám, jejichž splnění by si jinak vyžádalo povinnost nákladné rekonstrukce. Proces výroby mikrobuněčné struktury IPN QuadCore navíc umožňuje optimalizaci izolačních parametrů při nižších dopadech na životní prostředí.

 Každý panel IPN QuadCore nabízí jako vůbec první na trhu 40letou záruku, která se vztahuje jak na konstrukční, tak tepelné vlastnosti. U budov tak lze garantovat dlouhodobé zachování počátečních tepelných a izolačních parametrů, což umožňuje výrazně snížit náklady na údržbu a opravy vnějšího pláště.

 Izolační jádro typu IPN QuadCore má charakteristickou šedou barvu, na rozdíl od světle žlutého odstínu standardního jádra PIR společnosti Kingspan. Nové jádro mohou využít především provozovatelé chladírenských a mrazírenských budov a uživatelé fasádních systémů Kingspan BENCHMARK, s předpokládaným rozšířením využití jádra IPN QuadCore v průběhu letošního roku.