Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 1. čtvrtletí roku 2016

Úvod

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za 1. čtvrtletí roku 2016. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

Nabídka kancelářských budov

Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2016 výše 3 217 400 m2. Kancelářské plochy třídy A představovaly 70 % z celkové výměry, zbývajících 30 % připadalo na kancelářské plochy třídy B. Nejkvalitnější kanceláře třídy AAA zaujímají 15 % z celkové výměry moderních kanceláří.

Ve 1. čtvrtletí nebyla dokončena ani jedna kancelářská budova, což se v Praze stalo poprvé od třetího čtvrtletí roku 2014.

V současné době je v Praze ve výstavbě přibližně 163 800 m2 kancelářských prostor. Ve 1. čtvrtletí byla zahájena výstavba projektu Main Point Pankrác (24 000 m2) v Praze 4 a další fáze projektu City West v Praze 5, budovy A1 (9 300 m2). Kromě zahájení výstavby nové budovy v projektu City West byla rovněž obnovena výstavba kancelářské budovy Friday 13 (7 200 m2) v Praze 4, jejíž výstavba byla v minulosti pozastavena. Po velice úspěšném roce 2015, kdy bylo v Praze dokončeno na 190 000 m2 nových kanceláří, se v roce 2016 očekává dokončení pouze 37 600 m2 nových kancelářských ploch.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2016 objemu 92 200 m2, což sice představovalo 43% pokles ve srovnání s předchozím čtvrtletím, ale 26% nárůst v meziročním srovnání.

Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 4 (23 %), v Praze 1 (20 %) a v Praze 5 (18 %).

Poradenské společnosti dosáhly největšího podílu (19 %) na hrubé realizované poptávce, následované výrobními společnostmi (15 % z hrubé realizované poptávky) a IT společnostmi (15 %).

Podíl renegociací (prodloužených nájemních smluv) na hrubé realizované poptávce tvořil v 1. čtvrtletí 30 %, o 5 procentních bodů méně než v předchozím čtvrtletí. Podíl nově podepsaných smluv dosáhl v 1. čtvrtletí 50 % hrubé realizované poptávky.   

Významné pronájmy

Největší transakcí 1. čtvrtletí 2016 byla expanze společnosti Česká spořitelna (5 600 m2) v kancelářské budově Trianon v Praze 4. Renegociace společnosti Publicis (3 500 m2) v budově Jankovcova 23 v Praze 7 a renegociace společnosti L’Oréal (3 400 m2) v budově Palác Křižík v Praze 5 představovaly druhou a třetí největší transakci uskutečněnou v 1. čtvrtletí.

Neobsazenost kanceláří

Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 0,7 procentního bodu a v 1. čtvrtletí 2016 dosáhla 13,9 %. Celkem bylo v Praze evidováno 447 300 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší míru neobsazenosti vykázala Praha 7 (28,8 %), následována Prahou 10 (18,5 %) a Prahou 1 (14,6 %). Nejnižší míry neobsazenosti byly naopak zaznamenány v Praze 5 (9,1 %), v Praze 8 (11,0 %) a v Praze 3 (12,1 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné zůstalo ve všech částech Prahy na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí. Nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy se pohybovalo v rozmezí 18,50-19,50 EUR za m2 na měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nejvyšší dosahované nájemné ve výši 14,50-16,00 EUR za m2 na měsíc a ve vnějším městě na úrovni 13,00-14,50 EUR za m2 na měsíc.

Příloha

Definice

Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1 000 m² jsou vyloučeny.

Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Podmínky pro zahrnutí do celkové výměry moderních kanceláří třídy A a B:

Mezi nejvýznamnější hodnotící kritéria pro kanceláře třídy A a B patří:

Další body může budova získat například za architektonické ocenění, otvíratelná okna, rezervní zdroj energie, externí stínění, moderní výtahy nebo možnost vstupu 24/7

Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.

Podpronájem: Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.