Skryté náklady v dodavatelském řetězci: Jak mohou společnosti ušetřit přechodem na paletový pooling

Praha, 31. května 2021 – Změny v logistickém segmentu, které mimo jiné vyvolala pandemie COVID-19, zdůraznily význam efektivních a fungujících dodavatelských řetězců. Přestože nepředvídatelná situace přiměla firmy přehodnotit jejich přístup k logistice, některé z nich stále čelí vysoké administrativní, provozní a finanční zátěži spojené se správou vlastních paletových kont. Společnost CHEP, globální lídr v oblasti řešení pro dodavatelský řetězec, popisuje možnosti, jak jednoduše eliminovat skryté náklady přechodem ze systému tradiční paletové výměny k outsourcingu paletového konta – paletovému poolingu.

Klíčové je zachovat flexibilitu

Pandemie poukázala na zranitelnost dodavatelských řetězců a vedla k zásadní změně chování spotřebitelů i firem. Nedávná studie tematické sekce hospodářské politiky a politiky
v oblasti vědy a kvality života Evropského parlamentu
zjistila, že poptávka po některých typech zboží, jako jsou základní potraviny či zdravotnické vybavení, výrazně vzrostla a vyznačovala se krátkodobými výkyvy. Aby se s touto situací podniky mohly vyrovnat, bezprostředně potřebovaly rozšířit svá paletová konta.

„Rychlá změna na trhu zablokovala mnoha firmám cenné kapitálové náklady (CAPEX). Tomu se však lze snadno vyhnout přechodem na paletový pooling, model sdílení a opakovaného využívání palet, a tím přeměnou CAPEX na předvídatelné provozní výdaje (OPEX),“ říká Frederic Rotrou, Country Lead společnosti CHEP v České republice. Poolingové řešení pozitivně ovlivňuje peněžní tok firem tím, že jim během sezónních výkyvů pomáhá předcházet nákupu nadbytečného množství palet a zajišťuje tak potřebnou flexibilitu, protože platí pouze za to, co skutečně používají. To se nakonec promítne do snazšího sestavování rozpočtů
i ekonomických modelů.

Menší administrativní zátěž

Díky outsourcingu správy paletového konta dokázaly i společnosti na českém trhu odbourat zbytečnou administrativní zátěž svých zaměstnanců. Podle Českého statistického úřadu se náklady na pracovní sílu za posledních 5 let zvýšily o téměř 25 %, přičemž administrativní pozice patří k těm s nejvyšším meziročním nárůstem mezd. „Paletový pooling ušetří kolegům měsíčně 3 dny, které by jinak museli věnovat administrativní činnosti. Díky poolingu dokážeme logistiku zvládnout snadněji – nemusíme vést evidenci příjmů a výdajů a administrativu pro více dodavatelů spravujeme v jednom systému,“ popisuje Tomáš Kubza, ředitel logistiky řetězce PENNY Market pro Českou republiku. Společnost CHEP zajišťuje i distribuci a svoz palet, čímž firmám šetří drahocenný čas, který by jinak musely strávit koordinací ne vždy efektivní kamionové přepravy vlastních platforem.

Efektivní doprava šetří peníze i planetu

Poté, co se palety vydají na cestu, vzniká prostor pro další optimalizaci přepravy, která pomáhá nejen šetřit peníze, ale také eliminovat emise CO2. CHEP coby poskytovatel paletového poolingu disponuje zkušenostmi z tisíců přepravních tras po celé Evropě. Svá data využívá k identifikaci dopravních synergií pro firmy, díky čemuž je možné zefektivnit přepravní procesy a minimalizovat množství uvolněných emisí.

„Nákladově efektivní řešení a respekt k životnímu prostředí formují hodnoty, na nichž se zakládá náš obchodní model. V době, kdy jsou ekologicky odpovědné obchodní postupy důležitější než kdy jindy, věříme, že jsou principy opětovného využívání, odolnost
a regenerace správným řešením. Jsme rádi, že tento pohled je v rámci naší zákaznické základny široce sdílen. Společně můžeme dosáhnout změny – a to jak z hlediska více přínosů pro naši planetu, tak chytřejšího řízení nákladů pro naše zákazníky,“ uzavírá Frederic Rotrou.