Kuehne+Nagel dosáhla v prvním pololetí roku 2023 velmi dobrých výsledků

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

H1 2023 H1 2022 Δ Q2 2023 Q2 2022 Δ
Čistý obrat 12 721 20 631 -38 % 5 973 10 473 -43 %
Hrubý zisk 4 649 5 898 -21 % 2 255 2 956 -24 %
EBITDA 1 518 2 580 -41 % 715 1 274 -44 %
EBIT 1 135 2 195 -48 % 523 1 075 -51 %
Výnosy během období 860 1 628 -47 % 398 796 -50 %

Skupina Kuehne+Nagel dosáhla v první polovině roku 2023 solidních výsledků, a to navzdory náročným tržním podmínkám. Mimořádná hospodářská situace související s pandemií v letech 2021 a 2022 nadále zkresluje meziroční srovnání.

Čistý obrat za prvních šest měsíců roku 2023 činil 12,7 miliardy švýcarských franků (CHF), EBIT byl přibližně 1,1 miliardy CHF a výnosy 860 milionů CHF. Konverzní poměr, který popisuje podíl EBIT a hrubého zisku skupiny, zůstal na vysoké úrovni 24 %.

„Skupina Kuehne+Nagel se dobře vypořádala s odezněním výjimečné hospodářské situace, kterou formovala pandemie. V oslabeném ekonomickém prostředí zvýšily své tržní podíly divize námořní a kontraktní logistiky a udržely si také stabilní zisk. Naproti tomu objemy v letecké přepravě v souladu s vývojem trhu klesaly. Přestože se ve druhém čtvrtletí roku 2023 výrazněji projevilo pokračující úsilí o kontrolu nákladů, náš důraz na vysoce kvalitní logistické služby a prozákaznický přístup přetrvává,“ říká Stefan Paul, CEO Kuehne+Nagel International AG.

Námořní přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

H1 2023 H1 2022 Δ Q2 2023 Q2 2022 Δ
Čistý obrat 4 859 9 869 -51 % 2 192 5 012 -56 %
Hrubý zisk 1 309 1 942 -33 % 623 968 -36 %
EBIT 639 1 208 -47 % 295 587 -50 %

 

V první polovině roku 2023 dosáhl čistý obrat divize námořních přeprav 4,9 miliardy CHF s EBIT ve výši 639 milionů CHF, přičemž konverzní poměr si udržel úroveň 49 %. Objem kontejnerů v první polovině roku 2023 činil 2,1 milionu TEU. Námořní divize Kuehne+Nagel dokázala na trhu, který poklesl přibližně o 5 %, zvýšit svůj podíl.

Na jaře roku 2023 uzavřela skupina Kuehne+Nagel partnerství se společností Volvo Cars, jehož cílem je využití 5 500 tun udržitelného biopaliva v námořní logistice. Budoucí přepravy pro švédského výrobce automobilů budou díky tomu produkovat výrazně méně emisí.

Letecká přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

H1 2023 H1 2022 Δ Q2 2023 Q2 2022 Δ
Čistý obrat 3 516 6 324 -44 % 1 654 3 178 -48 %
Hrubý zisk 937 1 613 -42 % 449 796 -44 %
EBIT 293 826 -65 % 139 401 -65 %

 

Čistý obrat divize leteckých přeprav za první pololetí roku 2023 činil 3,5 miliardy CHF a EBIT 293 milionů CHF. Tempo poklesu objemů přepravy se ve druhém čtvrtletí zmírnilo. Za první pololetí roku 2023 činil objem přepravy 957 000 tun. Konverzní poměr dosáhl 31 %.

V červnu 2023 podepsala skupina Kuehne+Nagel dohodu o převzetí společnosti Morgan Cargo, předního poskytovatele letecké logistiky v Jižní Africe, Velké Británii a Keni. Morgan Cargo se specializuje na transport zboží podléhající rychlé zkáze, zaměstnává 450 logistických expertů a v roce 2022 odbavila 40 000 tun leteckého nákladu a 20 000 TEU.

Silniční přeprava

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

H1 2023 H1 2022 Δ Q2 2023 Q2 2022 Δ
Čistý obrat 1 873 2033 -8 % 917 1 051 -13 %
Hrubý zisk 684 684 335 355 -6 %
EBIT 93 80 16 % 41 50 -18 %

 

V prvním pololetí roku 2023 činil čistý obrat divize silničních přeprav 1,9 miliardy CHF s EBIT ve výši 93 milionů CHF. Zpracováno bylo přibližně 12 milionů objednávek, což je množství srovnatelné s tímtéž obdobím předchozího roku. Využití sítě linek bylo nadále vysoké.

Jedním z důležitých faktorů, které vedly k výraznému nárůstu zisku EBIT v první polovině roku 2023, bylo zavedení RoadLOG, vlastního systému skupiny Kuehne+Nagel pro řízení dopravy (TMS).

Kontraktní logistika

Skupina Kuehne+Nagel

mil. CHF

H1 2023 H1 2022 Δ Q2 2023 Q2 2022 Δ
Čistý obrat 2 473 2 405 3 % 1,210 1,232 -2 %
Hrubý zisk 1 719 1 659 4 % 848 837 1 %
EBIT 110 81 36 % 48 37 30 %

 

Divize kontraktní logistiky dosáhla v prvním pololetí roku 2023 dobrých výsledků s čistým obratem 2,5 miliardy CHF a EBIT 110 milionů CHF.

Tato obchodní jednotka získala významný podíl v segmentech zdravotnictví a e-commerce v Severní Americe. Míra využití logistických prostor Kuehne+Nagel zůstala na velmi vysoké úrovni.

Dr. Joerg Wolle, předseda představenstva společnosti Kuehne+Nagel International AG:

„V první polovině roku 2023 byly finanční výsledky Kuehne+Nagel výrazně lepší než během srovnatelného období před vypuknutím pandemie a skupina si v nových tržních podmínkách vede dobře. Do nejbližší budoucnosti je pro nás klíčová strategie Roadmap 2026, kterou jsme představili v březnu 2023. Tento program je vnímán velmi pozitivně jak interně, tak i zvenčí, a již nyní při jeho plnění zaznamenáváme první úspěchy. Naší prioritou zůstává poskytování vysoce ziskových služeb a rozvoj tržního potenciálu v Asii, Africe a na Blízkém východě.“