Průzkum společnosti Egbert Taylor Group potvrzuje, že Česko je na evropské špičce v recyklování

Britská Egbert Taylor Group, přední světový výrobce komplexních řešení pro odpadové hospodářství, představuje výsledky průzkumu, který se zabýval recyklací. Česká republika patří na evropskou špičku v recyklaci.

Průzkum sledoval recyklační návyky dotazovaných. Více než 96 % českých domácností recykluje odpad, který vyprodukuje, čímž se řadí do evropské špičky.

V lednu 2017 navrhl Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu zvýšení závazných cílů Evropské unie v oblasti recyklace a skládkování, aby se recyklovalo 70 % odpadu
z domácností a aby odpad na skládkách netvořil více než 5 % odpadů do roku 2030.

Průzkum také ukazuje, že recyklace je v České republice rodinnou záležitostí, přičemž ve více než 66 % českých domácností se na recyklaci podílí každý člen domácnosti, a to včetně dětí. Zde jsou započítány i tzv. singles domácnosti. Ve 30 % českých domácností se o recyklaci odpadů stará pouze jeden člen. Zde jde o domácnosti, které mají více členů.

„To je výborná zpráva, protože dokazuje, že se na recyklaci podílí jak dospělí, tak i děti. Je správné vést děti k recyklaci již od útlého věku,“ říká generální manažer Egbert Taylor Group pro střední a východní Evropu Tomáš Střelský.

Skoro všichni respondenti uvedli, že recyklační kontejnery snadno dostupné v blízkosti jejich bydliště jsou určeny pro plasty a sklo (492) a papír (458). Více než polovina respondentů uvedla, že má v okolí dostupné také recyklační kontejnery na textil a obuv (283), následují elektroodpady (217) a nápojové kartony (216). Kontejnery pro recyklaci hliníku si ve svém okolí vybavuje pouze minimum z dotazovaných (34).

Respondenti také uvedli, že jim v blízkosti svých bydlišť nejvíce chybí recyklační nádoby na elektroodpad (213). Třetina českých domácností v okolí postrádá nádoby na biologický odpad (172), dále textil a obuv (131) a hliník, který není ani přes nízký výskyt kontejnerů, českými domácnostmi výrazně vyžadován (127).

 

*Průzkum byl zpracován prostřednictvím Instant Research společnosti Ipsos. Počet respondentů byl 500, dotazování probíhalo metodou CAWI v období 12. – 17. září 2017.