Nadační fond Dar sluchu startuje projekt plný zázraků pro neslyšící

Mezi partnery patří FN Motol a společnost Cochlear

PRAHA, 3. března 2016 — Dar sluchu, nadační fond pracující s lidmi s významnou ztrátou sluchu až po úplně neslyšící, představuje u příležitosti Mezinárodního dne sluchu nový projekt s názvem Pojďme udělat zázrak pro…, který se zaměřuje na pomoc neslyšícím před a po kochleárních implantacích či při výměně stávajících zařízení, jež jsou na konci své životnosti.

Projekt slavnostně představili MUDr. Jiří Skřivan CSc., přednosta Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol, a ředitelka nadačního fondu Dar sluchu Gabriela Dänemarková na akci v prostorách motolské nemocnice. Prvním zázrakem je kompletní péče o Davídka, 7měsíčního chlapce z Ghany, který se narodil zcela neslyšící. Fond již zajistil finanční částku pokrývající předoperační vyšetření v Praze a nyní se soustředí na sbírku, jejíž výtěžek Davídkovi umožní absolvovat na podzim implantaci. Operaci provede doktor Skřivan, přední odborník na dětské sluchové implantace. Součástí projektu „Pojďme udělat zázrak pro…“ je samozřejmě i pomoc dětem a dospělým v České republice či dalších zemích.

„Máme velkou radost, že tento projekt vznikl. Ať už pomůže dítěti z Afriky, které by bez něj nemělo šanci slyšet, nebo dětem v České republice, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit třeba druhé sluchadlo. Pojišťovna vám totiž přispěje jen na jedno, což je na dvě uši opravdu málo,“ vysvětluje Dänemarková. „Davídek má navíc za sebou velmi zajímavý životní příběh, jeho kmotrem je totiž Čech, který se zná s jeho rodinou z cest po Africe. Když se dozvěděl, že Davídek neslyší, přišel za námi a společně jsme se snažili najít způsob, jak pomoci,“ dodává.

V České republice je pro pacienty s postižením sluchu implantace plně hrazena ze zdravotního pojištění. Na upgrade sluchového procesoru mají děti i dospělí nárok jednou za 10 let, nicméně pojišťovna hradí pouze 75 % celkových nákladů. Nový projekt pomůže zájemcům s financováním těchto náročných zákroků.

Davídek navštíví v průběhu března Prahu, aby zde mohl projít předoperačními vyšetřeními. „Pokud půjde vše dobře a povede se vybrat dostatečnou částku, což je v tomto případě přibližně 700 000 Kč, budeme u nás Davídka na podzim operovat. Sluchový systém se skládá z implantátu, který se neslyšícímu voperuje do kochley, tzv. hlemýždě ve středním uchu, a zvukového procesoru. Ten je umístěn zvenku za uchem,“ říká doktor Skřivan, a dodává: „Davídkovi po jeho příjezdu předáme a zapneme jeho první sluchadla, která u dětí v předoperačním stádiu dočasně stimulují vnímání, a fakticky tak provedeme první zázrak v rámci tohoto projektu. Davídek poprvé v životě vůbec něco uslyší!“

Sbírka pro Davídka a české pacienty probíhá na transparentním účtu: 23 00 94 21 89/2010

V průběhu března budou zprovozněny i dárcovské DMS.

Kochleární implantát je kompenzační zařízení určené na pomoc lidem s vážným sluchovým postižením. Elektroda implantátu se zavádí do vnitřního ucha, kde elektricky stimuluje vláskové buňky hlemýždě (kochley), čímž vytváří sluchový vjem. První vícekanálový implantát byl navržen na Univerzitě v Melbourne v Austrálii ve spolupráci s firmou Cochlear Limited.