Prvotřídní nemovitosti jako nedostatkové zboží

Objem investic do komerčních nemovitostí v České republice byl
v prvním kvartálu roku 2018 nejnižší od Q1 2014. Dosáhl výše 313 milionů eur, což je
o 1,3 miliardy eur méně než ve stejném období loňského roku (pokles o 81 %). Ačkoli byla celková hodnota kapitálu vstupujícího do transakcí v Q1 relativně nízká, aktivita na trhu zůstala vysoká, s celkovým počtem 17 realizovaných obchodů. Paradoxně toto převyšuje dlouhodobý sedmiletý průměr 13 kvartálně uzavřených transakcí. Pokles hodnoty investic v uplynulém čtvrtletí lze připsat nižší četnosti objemnějších transakcí – ta nejvýznamnější v rámci letošního prvního kvartálu, koupě budovy City Center společností Amundi, dosáhla hodnoty pouhých
64 milionů eur, a průměrná hodnota obchodů uzavřených v Q1 klesla na 18 milionů eur. Za zmínku stojí, že většina investičních obchodů byla v prvním čtvrtletí uzavřena českými investičními skupinami – a stejně tak bylo možné zaznamenat i tuzemské subjekty, které na trhu s nemovitostmi realizovaly své vůbec první přímé investice.

Noví domácí hráči jsou vždy vnímáni jako součást pozitivního trendu, protože trhu přidávají na likviditě a navyšují objem českého kapitálu, který je vázán v nemovitostech coby investičním nástroji. Na základě dosavadního monitorování a analýzy investičních transakcí můžeme konstatovat, že je zde vysoký počet (50+) potenciálních obchodů s uzavřením plánovaným
později v průběhu letoška či na počátku roku 2019. Primární výnosy se pohybují na cyklických minimech a nebude bez zajímavostí sledovat, kdo s ohledem na vyhlídky dalšího zvyšování cen ustoupí jako první. O nápravě trhu a zvyšování úrokových sazeb zjevně přemýšlí jak řada kupců, tak prodávajících, to však jistě neznamená, že není důvod nadále investovat do českých nemovitostí. Naopak přetrvává spousta přesvědčivých argumentů, proč tak učinit.

Andy Thompson, ředitel investičního oddělení Colliers International pro Českou republiku, uvedl: „Čeští investoři hrají prim nejen na domácí scéně, ale obchody uzavírají
i v sousedních zemích Visegrádské čtyřky (např. REICO, CPI atd.) Tuzemský kapitál v roce 2017 odpovídal 1 euru z každých 3 eur investovaných do komerčních nemovitostí napříč celým regionem střední a východní Evropy, což zdejší investory činilo z hlediska původu kapitálu jedněmi z nejaktivnějších. Výnosy za poslední 3 měsíce zůstaly víceméně stabilní. Ve hře je několik zajímavých transakcí a mnoho velkých mezinárodních investorů se snaží vstoupit na pole developmentu spojením s místními společnostmi. Tento trend se dá částečně vysvětlit tím, že se ceny vyšplhaly na úroveň, kde jsou pro některé kupce potenciální budoucí výnosy méně zajímavé, než byly například před 12 až 18 měsíci.“