Průzkum společnosti Colliers poukazuje na přehřívání trhu s nemovitostmi v regionu CEE-6

Společnost Colliers International ve své nejnovější výzkumné zprávě nazvané Efekt Ikarova pádu na stavebních trzích regionu CEE (CEE construction markets: The Icarus effect) popisuje situaci na stavebních trzích v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy, kde ve velké míře dochází k přehřívání. Míra výstavby kancelářských a průmyslových nemovitostí se pohybuje na cyklických maximech a indikátory ekonomického sentimentu naznačují mírné oslabení přílivu nových zakázek v nadcházejících šesti měsících.

Specialista výzkumu Colliers pro region CEE Mark Robinson vysvětluje: „Podle řecké mytologie vylétl Ikaros příliš blízko slunci, které roztavilo jeho křídla z vosku, a tak se zřítil do moře. Tuto analogii můžeme aplikovat i na současnou situaci stavebních trhů střední a východní Evropy. Ukazatele ekonomického sentimentu naznačují, že svého vrcholu již dosáhla většina zemí CEE. Při bližším zaměření na okolnosti dosažení vrcholu posledního cyklu z let 2007 až 2008 je patrné, že právě vývoj výše stavebních nákladů a cen umožnil predikovat propad ještě předtím, než došlo ke globální finanční krizi mezi roky 2008 a 2009.“

Data společnosti Colliers International ukazují, že poměr probíhající kancelářské výstavby vůči již dokončeným prostorám se v metropolích regionu CEE-6 od doby, kdy byl na svém cyklickém minimu (v letech 2012 až 2013), zdvojnásobil, zatímco současná 10% úroveň v Praze se blíží cyklickému maximu. Situace poměru probíhající průmyslové výstavby k již existující zástavbě se vykresluje v podobném světle, jako na trhu s kancelářemi. V šesti hlavních městech zemí střední a východní Evropy procenta růstu na počátku cyklu začínala na 0–2 % v roce 2013 a na konci druhého kvartálu roku 2018 ve Varšavě, Praze a Budapešti končila na 5–6 %.

Údaje Colliers jsou v souladu s daty Evropských strukturálních a investičních fondů (EU ESI). Celková prognóza ekonomického sentimentu EU ESI pro region CEE-6 vydávaná na měsíční bázi se vyznačuje přesností dat ohledně přílivu nových zakázek v šestiměsíčním horizontu: každý pokles sentimentu od roku 2007 trvající déle než tři měsíce předpovídal zpomalení stavební aktivity, které se v následujícím půlroce projevilo.

Celková prognóza ekonomického sentimentu ukazuje, že optimismus v regionu CEE-6 byl na vrcholu v únoru roku 2018, v ČR pak o něco později – v dubnu 2018. Vrcholu sentimentu ohledně stavebních zakázek bylo shodně dosaženo v srpnu 2018. Česká republika se od té doby svým sentimentem držela u vrcholu, ale v kontextu celkové ekonomické situace začali být tuzemští respondenti výzkumu od dubna 2018 již převážně pesimističtí. Vypadá to tedy na mírné zpomalení stavební aktivity v dalších šesti měsících.

I některé z ukazatelů na straně nabídky nyní zdánlivě vzdorují gravitaci, a naznačují tak potenciální budoucí problémy na stavebním trhu v České republice i mimo ni. Podle průzkumu je nyní hlavní překážkou výstavby v celém regionu nedostatek pracovní síly. Míra nezaměstnanosti v České republice na úrovni 2,2 % v říjnu 2018 je stále nejnižší v celé Evropské unii a vzhledem k tomu stále častěji na stavbách pracují zaměstnanci ze zahraničí.

Podle Eurostatu vede tato situace na trhu práce ke skokovému nárůstu mezd ve stavebnictví v celém regionu již od roku 2015. Inflace mezd spolu s nedostatkem pracovníků mezi roky 2006 a 2007 byly předzvěstí stagnace stavebního trhu v důsledku globální krize na trzích zemí CEE-6 i zbytku Unie, ke které došlo v roce 2008. Pokud lze věřit učebnicím ekonomie, je zde souvislost mezi nedostatkem pracovní síly, nárůstem mezd a poklesem výstavby a silnou poptávkou tlačící nahoru náklady na práci. Vyšší náklady na pracovní sílu odrazují menší developery od realizace projektů, takže dochází ke snižování objemu zakázek. Ten v České republice cyklického vrcholu dosáhl naposledy v březnu roku 2008.

„Aktuální cyklus se příliš neliší od období 2007–2008. Úroveň sentimentu v oblasti nedostatku pracovní síly na stavebním trhu podle EU ESI převyšuje tu z roku 2008 – a to jak v zemích regionu CEE-6, tak celé Evropské unii i v Německu. Ikarova troufalost ho bohužel zanesla až příliš blízko k Slunci – a to by se nyní mohlo stát i na středoevropském nemovitostním trhu,” uzavírají autoři reportu.