Finanční výsledky Emirates Group za první polovinu finančního roku 2017–18

Emirates Group dnes oznámila výsledky za první polovinu finančního roku 2017–18. Skupina ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zaznamenala stabilní růst výnosů a oživení ziskovosti, a to i přes pokračující tlak na snižování marží, růst cen ropy a další výzvy, jimž jsou letecký průmysl a cestovní ruch vystaveny.

Příjmy skupiny Emirates Group za prvních šest měsíců finančního roku 2017–18 dosáhly celkem
13,5 miliardy USD (49,4 miliardy AED), což představuje nárůst o 6 % z 12,7 miliardy USD
(46,5 miliardy AED) za stejné období loňského roku.

Po poklesu ve stejném období loňského roku došlo k oživení ziskovosti a skupina za první půlrok 2017–18 vykázala čistý zisk ve výši 631 milionů USD (2,3 miliardy AED), což představuje nárůst
o 77 %. Tento výsledek odráží iniciativy provedené za účelem optimalizace kapacity a zefektivnění napříč celou společností, stabilní obchodní růst a příznivější měnovou situaci oproti stejnému období loňského roku.

Hotovost skupiny dosahovala k 30. září 2017 výše 5,2 miliardy USD (18,9 miliard AED) a 31. března 2017 5,2 miliardy USD (19,1 miliard AED).

Jeho Veličenstvo šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda a výkonný ředitel Emirates Airline  a Group, uvedl: „Velké zásluhy na našich výsledcích za první polovinu 2017-18 mají naši talentovaní zaměstnanci, kteří usilovali o zlepšení našich obchodních výsledků a postavili se k řešení našich výzev bez dopadu na kvalitu a služby.“

Dále dodal: „Naše marže nadále čelí silnému tlaku na snižování cen na základě přibývající konkurence, ceny ropy rostou a v mnoha částech světa panuje ekonomická či politická nejistota. Skupina přesto zlepšila výnosy i zisk. To hovoří o síle našeho obchodního modelu a schopnostech našich lidí.“

„Zmírnění silného kurzu amerického dolaru vůči ostatním hlavním měnám nám pomohlo dosáhnout ziskovosti. Přínos vidíme také v řadě iniciativ, které jsme uplatňovali napříč společností, abychom zvýšili naše schopnosti a efektivitu za využití nových technologií a způsobů práce. Budeme i nadále pečlivě sledovat náklady a zároveň investovat do růstu našeho podnikání. Zákazníkům budeme poskytovat produkty a služby světové úrovně,“ shrnul předseda a výkonný ředitel Emirates Airline a Group.

Během uplynulých šesti měsíců došlo ve srovnání se stavem k 31. březnu 2017  k poklesu počtu zaměstnanců skupiny o 3 % – ze 105 746 na 102 669.
To bylo zapříčiněno přirozeným úbytkem zaměstnanců spolu s pomalejším tempem náboru, jelikož souběžně byly pro různé pracovní procesy adaptovány nové technologie
a docházelo k zefektivňování postupů a přerozdělování zdrojů.