Prologis shrnuje své výsledky za první čtvrtletí 2020 (ve střední Evropě)

Prologis, globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, zveřejnil 21. dubna 2020 výsledky svého hospodaření v prvním kvartále. Vedení společnosti uvedlo, že do období boje proti COVID-19 vstoupila silná, s vysokým stupněm likvidity i úvěruschopnosti. Lze předpokládat, že kombinace kvality portfolia Prologis, zákaznické základny společnosti a hodnot její rozvahy jí pomůže úspěšně čelit překážkám způsobovaných v roce 2020 tímto onemocněním.

Dopady pandemie se v regionech, kde společnost působí, projeví rozdílným způsobem. Konkrétně v Evropě je v důsledku změny dynamiky nabídky a poptávky očekáváno snížení míry obsazenosti o 130 bazických bodů. V prvním čtvrtletí dosáhl Prologis nájmů překonávajících svou výší původní očekávání; nicméně aktuální prognóza naznačuje pro letošek nulový růst nájmů.

Další výstupy:

Zákazníci Prologis působící v oblastech potravinářství, nápojů a další produkce pro každodenní spotřebu registrují zásadní nárůst poptávky. Na druhé straně zákazníci, kteří podnikají s oblečením, sportovním vybavením, potřebami pro domácnost nebo nábytkem zaznamenávají sníženou poptávku.

Prologis má v plánu pokračovat v původním rozsahu ve výstavbě všech svých spekulativních projektů i dříve nasmlouvaných budov na míru (BTS). Po celém světě má společnost ve výstavbě 30 BTS projektů, mezi nimi i tři nově zahájené na území Německa, Itálie a Polska. Všichni zákazníci, jimž je tato výstavba určena, projevili zájem pokračovat v ní podle plánu.

Společnost pro třetí kvartál předpokládá sníženou poptávku, ale zároveň očekává, že ke konci roku začne docházet k ozdravení provozního prostředí.

Stručný přehled výsledku Prologis v Evropě za první čtvrtletí

Na konci období do evropského portfolia Prologis patřilo 756 budov a 18,5 milionu metrů čtverečních pozemků s 96% obsazeností. Během prvního kvartálu postavila společnost v Evropě 106 384 metrů čtverečních, z toho 84,1 % na míru na jádrových logistických trzích v blízkosti spotřebitelských center.

Klíčová data pro střední Evropu k 31. březnu 2020:

Provozní výsledky

Celkové portfolio v regionu střední Evropy činilo 4,2 milionu metrů čtverečních (Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko), z toho se 1,2 milionu metrů čtverečních nacházelo na území České republiky;

míra obsazenosti portfolia zůstává stabilní, a to na úrovni 95,5 % – v České republice dosahuje 98,3 %;

Byly podepsány smlouvy na plochu více než 380 000 metrů čtverečních, což odpovídá nárůstu o 35 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Investiční aktivita

Ve střední Evropě nebyly pozastaveny žádné investiční aktivity.

Ve střední Evropě je v současné době ve výstavbě 5 budov o celkové rozloze 160 000 metrů čtverečních: v Polsku (Prologis Park Janki, Prologis Park Ruda Śląska), v České republice (Prologis Park Prague-Úžice) a v Maďarsku (Prologis Park Budapest-Harbor).

Byla prodána budova 3 o rozloze 37 800 metrů čtverečních ve slovenském Prologis Park Nitra. Majitel již v tomto parku vlastní budovy DC1 a DC2.

Dobročinnost a podpora komunit

Nadace Prologis Foundation věnovala 5 milionů dolarů humanitárním organizacím zaměřeným na boj s  COVID-19 po celém světě, s důrazem na zajištění jídla potřebným a na pomoc lékařským komunitám, které byly rozšířením nemoci vážně zasaženy.

Zdroje: