Skupina Emirates se připojuje k iniciativě OSN Global Compact

Emirates

Společnosti Emirates a dnata se připojily ke globálnímu paktu OSN (UNGC), dobrovolné globální iniciativě podporující odpovědné obchodní postupy a pokrok v plnění cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum, předseda představenstva a generální ředitel letecké společnosti a skupiny Emirates, řekl: „Během letošního Roku udržitelného rozvoje Spojených arabských emirátů se s potěšením připojujeme ke globálnímu paktu OSN, což je další krok vpřed ve snaze skupiny Emirates zavést udržitelné a odpovědné obchodní postupy v rámci všech našich činností. Společnosti Emirates a dnata vždy zaujímaly vyvážený přístup k růstu. Odrážíme dlouhodobou vizi Dubaje a Spojených arabských emirátů, neustále pracujeme na pokroku a vyznáváme hodnoty tolerance a respektu. Budeme i nadále investovat do technologií, lidí a partnerství, abychom zlepšili naši obchodní výkonnost, rozšířili náš pozitivní dopad na komunity, kde působíme, a snížili náš dopad na životní prostředí.“

Jako účastníci UNGC se společnosti Emirates a dnata zavazují, že budou uplatňovat deset zásad Global Compact v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci a že budou každoročně podávat zprávy o pokroku v tomto úsilí.  Skupina bude využívat přístup k rozsáhlým nástrojům a zdrojům UNGC, aby mohla zapojit své zaměstnance po celém světě a zlepšit jejich vzdělávání a školení v této oblasti.

Probíhající iniciativy skupiny Emirates v oblasti životního prostředí se zaměřují na tři oblasti: snižování emisí, odpovědnou spotřebu, ochranu volně žijících živočichů a přírodních rezervací.             V červnu 2022 se společnost dnata zavázala vyčlenit 100 milionů USD, které během dvou let investuje do zvýšení environmentální účinnosti svých provozů. V lednu Emirates úspěšně uskutečnila milníkový demonstrační let se 100% využitím udržitelného leteckého paliva (SAF) v jednom motoru, čímž podpořila kolektivní úsilí odvětví o umožnění budoucího létání se 100% využitím SAF.

Emirates podporuje kolektivní závazek IATA a rovněž dlouhodobý aspirační cíl ICAO (Long-Term Aspirational Goal – LTAG) pro mezinárodní letectví usilující o dosažení nulových čistých emisí uhlíku do roku 2050. Letecká společnost zkoumá možnosti a cesty, které pomohou tohoto cíle dosáhnout a které zahrnují obnovu letového parku, provozní palivovou účinnost, udržitelná a nízkouhlíková letecká paliva a obnovitelné zdroje energie.

Skupina je rovněž signatářem závazku Rady Spojených arabských emirátů (SAE) pro genderovou vyváženost, jehož cílem je do roku 2025 zvýšit zastoupení žen na středních a vyšších manažerských pozicích. Společnost dnata se navíc přihlásila k iniciativě IATA 25by2025, jejímž cílem je posílit a zlepšit zastoupení žen v rámci organizace.

Emirates a dnata pravidelně mobilizují zdroje na humanitární pomoc, která v roce 2022 zahrnovala iniciativy pro povodně v Pákistánu a zemětřesení v Turecku a Sýrii na začátku tohoto roku. Prostřednictvím nadace Emirates Airline Foundation a dnata4good spolupracují obě společnosti s nevládními organizacemi, aby potřebným zajistily přístup ke vzdělání, přístřeší, potravinám a čisté vodě. Skupina přispívá k budoucnosti letectví a cestování podporou inovačních platforem a neustálým vzděláváním svých zaměstnanců. Aktivní globální sponzorský kalendář společnosti Emirates spojuje fanoušky a komunity z celého světa, podporuje sport a pomáhá poskytovat příležitosti budoucím sportovním hvězdám.

Skupina se zavázala k etickým a odpovědným postupům a má interní výbory napříč všemi činnostmi, které řídí a monitorují klíčové strategické, provozní, finanční a reputační oblasti. Má zavedeny systémy a programy, které zajišťují informovanost a dodržování zásad, jako jsou: boj proti úplatkářství a korupci, boj proti praní špinavých peněz, boj proti otroctví a obchodování s lidmi, antimonopolní pravidla a pravidla hospodářské soutěže, střety zájmů, ochrana údajů a kybernetická bezpečnost a kontrola sankcí a vývozu.