Lenka Tungová

Senior Consultant
LinkedIn

Lenka má viac než 10 rokov skúseností z oblasti PR a komunikácie, v Best Communications má okrem iného na starosti aj strategické plánovanie a poradenstvo v oblasti korporátnej komunikácie.

Lenka sa vrátila do Bestu po ôsmich rokoch práce pre najväčšiu mediálnu organizáciu Disney, kde sa venovala externej aj internej komunikácii spoločností v rámci regiónu strednej a výhodnej Európy. Vyštudovala Fakultu sociálnych vied Karlovej univerzity a získala tiež titul BA na Empire State College New York.

Hovorí česky, vietnamsky a anglicky.