Výsledky Prologis v Európe za posledný štvrťrok a celý rok 2022

Prologis Park Prague Rudná DC6

Európska a stredoeurópska divízia spoločnosti Prologis zverejnila dáta o svojej činnosti za posledný štvrťrok a celý rok 2022. Najdôležitejšie údaje o prevádzkovom výkone, vybrané míľniky a úspechy sumarizuje nasledujúci prehľad:

Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe:
„Rok 2022 bol pre nás v mnohých ohľadoch rekordný. Vďaka kľúčovým akvizíciám v európskych metropolách sme mohli našim zákazníkom ponúknuť prvotriedne nehnuteľnosti a riešenia z programu Essentials. Očakávania zákazníkov sme plnili spoľahlivo a s ohľadom na ich potreby.

Naďalej sa sústreďujeme na rozvíjanie partnerstiev, ktoré pomáhajú zákazníkom rasť. Naša aktuálna pozícia je garanciou silného finančného zázemia a inovatívnych riešení, najmä v oblasti energetiky. Vďaka tomu dokážeme držať krok s rýchlo sa meniacimi požiadavkami zákazníkov.“  

 

Prevádzkový výkon v Európe (štvrtý štvrťrok a celý rok 2022):

Prevádzkový výkon v strednej Európe a na Slovensku (štvrtý štvrťrok a celý rok 2022):

*  vrátane budov v prevádzke, vo výstavbe, určených na predaj, VAA/VAC a ďalších
** k 31. decembru 2022
*** na základe začiatkov nových nájmov

 

Kľúčové prenájmy:

 

Rozloženie kapitálu – štvrtý štvrťrok a celý rok 2022:

Nová výstavba:

Vo štvrtom štvrťroku sa začala výstavba piatich projektov s celkovou čistou prenajímateľnou plochou 68 004 metrov štvorcových v Českej republike, Poľsku, na Slovensku, v Taliansku a Švédsku. Išlo o tri veľké budovy na mieru s celkovou rozlohou 35 396 metrov štvorcových, ktoré sú už 100 % prenajaté, a dve špekulatívne budovy s celkovou rozlohou 32 608 metrov štvorcových, ktoré boli postavené na základe dopytu zákazníkov.

Počas celého roka 2022 sa začala výstavba 31 projektov s celkovou čistou prenajímateľnou plochou 747 673 metrov štvorcových. Z toho 10 budov s rozlohou 159 370 metrov štvorcových, ktoré sú v súčasnosti plne prenajaté, bolo postavených na mieru a 21 budov s rozlohou 588 303 metrov štvorcových bolo postavených špekulatívne. V strednej Európe začala výstavba 6 projektov s celkovou rozlohou 140 932 metrov štvorcových (dva na Slovensku, dva v Poľsku, jeden v Maďarsku a jeden v Českej republike).

Akvizície a predaje:

Vo štvrtom štvrťroku 2022 Prologis rozšíril svoje európske portfólio o budovu s rozlohou 14 280 metrov štvorcových v Španielsku, konkrétne v Madride, a získal 521 079 metrov štvorcových pozemkov v Taliansku, Španielsku, Spojenom kráľovstve, Poľsku a Nemecku. Spoločnosť tiež predala budovu s rozlohou 3 561 metrov štvorcových v Nemecku a dva stavebné pozemky v Spojenom kráľovstve a na Slovensku s rozlohou spolu 255 982 metrov štvorcových.

Prologis získal v Európe v priebehu roka celkovo 165 budov s rozlohou 1 636 677 metrov štvorcových. Zároveň sa portfólio spoločnosti rozšírilo o 21 pozemkov s plochou 1 311 980 metrov štvorcových. V roku 2022 zasa Prologis predal štyri budovy na ploche 82 758 metrov štvorcových a 6 pozemkov s rozlohou 677 644 metrov štvorcových

 

Komentár Bena Bannatyna, prezidenta Prologis Europe:

„V roku 2022 sme pokračovali v akvizíciách aj stavebnej činnosti, v dôsledku čoho sa naše portfólio naprieč 12 európskymi trhmi rozrástlo o rekordných 1 636 677 metrov štvorcových. Vďaka tomu dokážeme reagovať na stúpajúci dopyt našich zákazníkov po prémiových priestoroch, najmä na rýchlo rastúcich trhoch s vysokými vstupnými bariérami.

V súlade s našou stratégiou rozloženia kapitálu pokračujeme v inováciách nad rámec toho, čo je tradičné pre segment nehnuteľností. Na platforme Prologis Essentials sprostredkovávame novú generáciu riešení, ktoré odpovedajú na niektoré z najakútnejších výziev, ktorým naši zákazníci čelia v oblastiach prevádzky, energií, udržateľnosti, mobility a dostupnosti pracovnej sily.

Pri pohľade na výsledky z posledného štvrťroka roku 2022 a na dáta v našom reporte Rent Index vstupujeme do roku 2023 s opatrným optimizmom. Spolu so zákazníkmi a našimi tímami pracujeme naďalej na tom, aby sme dokázali čeliť novým výzvam, ktoré plynú z pokračujúcej zmeny štruktúry globálnych dodávateľských reťazcov.“