Slovenské firmy oceňujú investície z Nemecka

Prieskum medzi vedúcimi predstaviteľmi slovenských firiem ukázal, že investície z Nemecka sú vítané a považované za prínos pre slovenskú ekonomiku.

Slovenské firmy považujú Nemecko za svojho najdôležitejšieho obchodného partnera. Zároveň považujú nemeckých zamestnávateľov za najlepších v Európe. Podnikatelia na Slovensku by tiež uvítali ešte väčší rozvoj slovensko-nemeckých obchodných vzťahov.

Prieskum realizovala agentúra STEM/MARK na vzorke 100 riaditeľov, vedúcich pracovníkov alebo majiteľov technologických firiem. Štúdiu si objednala nemecká skupina Rheinmetall, ktorá sa pripravuje na realizáciu svojich investičných programov na Slovensku.

Investície z Nemecka sú žiadané

56 percent zástupcov slovenských firiem uviedlo, že nemecké spoločnosti považujú za svojich najdôležitejších obchodných partnerov. Číslo bolo ešte vyššie vo výrobnom segmente. Druhé sú české firmy s 25 percentami, ďalej nasleduje Poľsko so 6 percentami.

Každá z opýtaných firiem s viac než 250 zamestnancami si myslí, že slovensko-nemecké obchodné vzťahy sú priaznivé. Rovnaký názor má tiež 65 percent malých podnikov, ktoré zamestnávajú do 50 ľudí.

Podpora ďalšieho prehlbovania vzťahov

Nemecko vedie rebríček krajín, s ktorými chcú slovenskí podnikatelia nadväzovať ešte užšie obchodné vzťahy – ako voľbu číslo jeden ho uviedlo 37 percent firiem. Na druhom mieste je Česká republika s 33 percentami.

Francúzsko uviedlo 16 percent respondentov. Veľkú Britániu ani Švédsko neuviedol v prieskume nikto z vedúcich predstaviteľov oslovených spoločností.

Nemeckí zamestnávatelia sú vnímaní pozitívne

69 percent slovenských podnikateľov označilo nemecké spoločnosti za najlepších zamestnávateľov. V kategórii väčších zamestnávateľov (nad 250 ľudí) má tento názor až 86 percent opýtaných.

Na druhom mieste sa s odstupom umiestnilo Rakúsko s 39 percentami, nasledované Českou republikou s 26 percentami. Spojené kráľovstvo sa umiestnilo na poslednom mieste so 4 percentami.

Úroveň slovensko-nemeckých vzťahov je výborná

80 percent opýtaných slovenských podnikateľov označilo obchodné vzťahy svojej krajiny s Nemeckom za priaznivé alebo veľmi priaznivé. Tento názor prevažoval v odpovediach slovenských podnikov bez ohľadu na ich veľkosť.

81 percent oslovených by privítalo vznik priemyselnej siete v strednej Európe, ktorá by stála na spolupráci lokálnych podnikov so skupinou Rheinmetall.

Pozitívne hodnotenie EÚ aj vzťahov s Maďarskom

Rheinmetall sa pýtal slovenských firiem aj na ich názor na členstvo v EÚ. Pozitívne hodnotí vplyv členstva na vlastné podnikanie až 92 % respondentov. Len traja respondenti sú presvedčení o opaku.

Na otázku, aký majú názor na slovensko-maďarské obchodné vzťahy, odpovedalo 38 percent slovenských vedúcich predstaviteľov podnikov, že sú priaznivé, zatiaľ čo 58 percent ich hodnotilo neutrálne. Iba štyri percentá respondentov sa domnievali, že slovensko-maďarské obchodné vzťahy sú nepriaznivé.

Prečo si Rheinmetall objednal prieskum

„Vynakladáme značné prostriedky na realizáciu našej vízie stredoeurópskej siete obranného priemyslu, ktorá by stála na spolupráci špecializovaných spoločností a zahŕňala formálne aj neformálne výrobné partnerstvá. Zámerom tejto konfederácie je konkurovať etablovaným gigantom na trhu s obrannými systémami. Pre miestne spoločnosti by takáto sieť znamenala významné exportné príležitosti,“ povedal Oliver Mittelsdorf, viceprezident spoločnosti Rheinmetall pre predaj taktických vozidiel, ktorý zodpovedá za sieť priemyselných partnerstiev na Slovensku, v Česku a Maďarsku. „Chceli sme poznať názory slovenských podnikateľov na spoluprácu s nemeckými spoločnosťami, ako je tá naša. Výsledky nás potešili a povzbudili,“ uzatvára Oliver Mittelsdorf.