Action predlžuje partnerstvo s organizáciou SOS detské dedinky, ktorá poskytuje pomoc ohrozeným deťom

Spoločnosť Action oznámila, že od 1. januára 2024 predĺži svoje partnerstvo s SOS detskými dedinkami o ďalšie tri roky. Spolupráca, ktorá sa začala v roku 2018, sa osvedčila ako účinný nástroj na zaistenie starostlivosti o ohrozené deti na celom svete.

Podpora rastie spolu s expanziou Action

Prostredníctvom špecializovaných sponzorských programov Action v súčasnosti podporuje viac ako 12 500 detí v projektoch SOS v Európe a Ázii. Partnerstvo sa prehlbuje s tým, ako sa rozrastá samotná sieť Action – s otvorením každého nového obchodu alebo distribučného centra spoločnosť poskytuje podporu ďalším deťom. Pomoc miestnym deťom ide ruka v ruke s vstupom reťazca na každý ďalší európsky trh alebo otvorením novej regionálnej kancelárie.

Štrukturálna podpora pre deti a dedinky

Vďaka príspevku spoločnosti Action môžu SOS detské dedinky poskytnúť svojim zverencom všetko, čo potrebujú, aby mohli vyrastať v bezpečnom prostredí. To zahŕňa pokrytie základných potrieb detí, ako je strava, vzdelávanie, lekárska starostlivosť, ale aj prístup k športu. Action tiež prispieva k udržiavaniu prevádzkových nákladov samotných dediniek a k zvyšovaniu komfortu ohrozených rodín v ich komunitách.

Hodnotné partnerstvo

„Sme naozaj hrdí na to, že môžeme pokračovať v spolupráci s organizáciou SOS detské dedinky. Všetci zamestnanci spoločnosti Action majú o túto spoluprácu záujem a sú ňou nadšení,“ uviedla Hajir Hajji, generálna riaditeľka spoločnosti Action. „Naším záväzkom je prispievať k zlepšovaniu podmienok pre deti, ktoré sa nachádzajú v zraniteľnej situácii, a zasadzovať sa o to, aby ich detstvo bolo naplnené pocitom lásky a bezpečia. Na dosiahnutí tohto cieľa sa podieľajú tak naši zamestnanci, ako aj naši zákazníci – a my sa už teraz tešíme na to, ako budeme v našich aktivitách pokračovať.“

„Veľmi si vážime rozhodnutie spoločnosti Action pokračovať v partnerstve s SOS detskými dedinkami aj v nasledujúcich troch rokoch. Tento krok vnímame aj ako dôkaz odhodlania spoločnosti Action k spoločenskej zodpovednosti a k zmene sveta k lepšiemu. Spoločne môžeme zaistiť, aby deti, ktoré stratili rodičovskú starostlivosť alebo sú ňou ohrozené, mohli vyrastať milované a bez strachu,“ doplnila Arian Buurman, riaditeľka organizácie SOS detské dedinky.