Rheinmetall úspešne otestoval kompozitné gumové pásy na bojovom vozidle pechoty Lynx

Rheinmetall-Successfully-Tests-Composite-Rubber-Track-On-Lynx-Infantry-Fighting-Vehicle

Spoločnosť Rheinmetall, ktorá je najväčším dodávateľom vojenských vozidiel pre Austrálske obranné sily, úspešne dokončila demonštratívne skúšky kompozitných pojazdných pásov Soucy (CRT) na bojovom vozidle pechoty Lynx KF41.

Generálny riaditeľ spoločnosti Rheinmetall Gary Stewart uviedol, že predstavenie CRT na vozidle Lynx potvrdzuje schopnosť tohto bojového vozidla pechoty využívať ako oceľové, tak kompozitné gumové pásy. „Na vozidle sme zmenili konfiguráciu pásov zo štandardnej oceľovej na CRT a následne sme ho prekonfigurovali späť do základnej verzie s oceľovými pásmi. Lynx spoločnosti Rheinmetall je dostatočne modulárny a flexibilný na to, aby mohol využívať oba typy pásových systémov a ich výhody, a tak splniť akékoľvek operatívne požiadavky. Na bojiskách budúcnosti bude kľúčovým prvkom flexibilita, ktorá armádam dovolí nakonfigurovať si vozidlá podľa aktuálnej potreby,“ dodal Gary Stewart.

Stewart tiež podotkol, že možnosť využitia CRT pásov na vozidlách Lynx zvýšila ich schopnosť čeliť dynamickému prostrediu hrozieb.

Vďaka tomu, že je možné vybaviť Lynx aj pásmi CRT, môže byť platforma konfigurovaná do ľahšej varianty, keďže pásy CRT nevážia toľko ako tie štandardné oceľové. Ľahší Lynx je jednoduchšie prepravovať letecky, čo môže výrazne znížiť prevádzkové náklady po celú dobu životnosti vozidiel.

„Oba systémy majú svoje výhody a výber medzi CRT či oceľovými pásmi je len na koncovom zákazníkovi. Modularita Lynxu, ktorá umožňuje vozidlo vybaviť akýmkoľvek z dvoch variantov pásov, poskytuje najväčšiu flexibilitu na poli obrany,“ doplnil Stewart.