Výsledky Prologis v Európe za tretí štvrťrok 2023

Európska divízia spoločnosti Prologis zverejnila dáta o svojej činnosti za tretí štvrťrok 2023. Nasledujúci prehľad obsahuje najdôležitejšie informácie o prevádzkovom výkone, vybraných míľnikoch a úspechoch za toto obdobie.

Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe:
„Dopyt zákazníkov sa vrátil na úroveň spred pandémie COVID-19 a naše portfólio zostáva prenajaté na 97,7 %. Najsilnejšími trhmi sú Nemecko a Holandsko, zatiaľ čo v strednej Európe je dopyt nižší. Naďalej sa zameriavame na zákaznícky atraktívne podmienky prenájmu, pričom zohľadňujeme situáciu na jednotlivých trhoch. Výstavbu na našich pozemkoch riadime strategicky a vďaka našej finančnej bilancii a spolupráci s partnermi dodávame na trh budovy a riešenia, ktoré reagujú na potreby zákazníkov.“

Prevádzkový výkon v Európe – druhý štvrťrok 2023:

* v porovnaní s dátumom začiatku nájomného vzťahu

Kľúčové prenájmy: 

Prevádzkový výkon v strednej Európe a na Slovensku – tretí štvrťrok 2023:

Rozloženie kapitálu – tretí štvrťrok 2023:

V treťom štvrťroku začala výstavba 4 projektov s celkovou rozlohou 82 118 metrov štvorcových naprieč Európou, z toho:

Akvizície:

Predaje:

Dodatočný komentár Bena Bannatyna, prezidenta Prologis Europe:

„Výsledky spoločnosti Prologis za tretí štvrťrok sú v súlade so zisteniami nášho nedávneho výskumu Štyri činitele, ktoré formujú trh logistických nehnuteľností, ktorý sa okrem iného zaoberal vplyvom služieb na dopyt po logistických budovách. Vidíme, že naši zákazníci potrebujú skladovať širokú škálu produktov, ktoré musia byť schopní čo najrýchlejšie dodať konečným spotrebiteľom.

Naďalej presadzujeme myšlienku, že zákazníkom poskytujeme viac než len nehnuteľnosti – preto sme spustili platformu Essentials, ktorá ponúka flexibilné a škálovateľné skladovacie riešenia na mieru bez ohľadu na to, kde zákazník sídli.

Máme za sebou úspešné fórum GROUNDBREAKERS 2023, na ktorom lídri v odvetví diskutovali o svojich poznatkoch v oblastiach automatizácie a umelej inteligencie, pracovnej sily a elektrifikácie vozidlových parkov. Budúci ročník tohto inšpiratívneho podujatia sa po prvýkrát uskutoční v Európe, a to 2. októbra 2024 v Londýne, kde sa stretnú kľúčové osobnosti nášho odvetvia, aby sa podelili o svoje poznatky o dodávateľských reťazcoch budúcnosti.“