Dita Votická

Office Manager

Dita vyštudovala Vysokú školu pedagogickú v Hradci Králové, odbor anglický a nemecký jazyk a literatúra. Po štúdiu strávila viac než 7 rokov v zahraničí (Turecko, Grécko, Thajsko a Egypt), kde pracovala ako sprievodkyňa a zároveň sa venovala svojej vášni pre fotografovanie a spoznávanie iných kultúr. Po návrate do Česka pôsobila ako Project Manager v jednej z popredných eventových agentúr v Prahe. V Best Communications má na starosti chod kancelárie, správu faktúr a ďalšie administratívne činnosti spojené s pozíciou Office Manager.

Vo voľnom čase sa predovšetkým venuje svojej rodine, počúva jazz, zaujíma sa o kultúru a umenie, rada cestuje (predovšetkým do teplých krajín) a športuje.