Nataša Edworthy

Media Monitoring, Research & Analysis Director

Nataša je súčasťou tímu Best už viac než 15 rokov a špecializuje sa na monitoring médií a analýzu diania v rozličných oblastiach priemyslu – od obrany, letectva cez jadrovú energetiku, FMCG či trh s nehnuteľnosťami.

Jej rodným jazykom je srbo-chorvátčina, Nataša tiež hovorí plynule česky a anglicky, ovláda nemčinu a učí sa francúzsky. Súčasťou Bestu sa stala krátko po ukončení štúdia na Filozofickej fakulty Karlovej univerzity, kde študovala odbor anglistika-amerikanistika-japanológia.

Medzi jej koníčky patrí čítanie, cestovanie, venuje sa pilates a zo všetkého najradšej trávi čas so svojou rodinou.