Klara Duhačková

Account Manager

Klára vyštudovala teritoriálne štúdiá na Karlovej univerzite v Prahe so zameraním na nemecky hovoriace krajiny, a preto ovláda angličtinu aj nemčinu. V agentúre pracuje s klientmi v oblasti cestovania, životného štýlu a kultúry.

Keď nepracuje, trávi svoj voľný čas v galériách, kaviarňach alebo kníhkupectvách.