Budova Jupiter společnosti Avestus Real Estate získala LEED certifikaci

Společnost Avestus Real Estate požádala Best Communications o podporu PR aktivit v souvislosti s certifikací LEED kancelářské budovy Jupiter v komplexu Explora Business Centre. Best měl na starosti tiskovou konferenci, na které byly oznámeny úspěchy zelených budov dosažené v České republice, včetně případové studie budovy Jupiter. Konference se jako speciální host zúčastnila také Jennivine Kwan, viceprezidentka pro mezinárodní aktivity Americké rady pro šetrné budovy. Následujícího dne Best uspořádal slavnostní akci v budově Jupiter pro nájemce a obchodní partnery Avestus Real Estate, kde byla za odhalení plakety oficiálně představena certifikace LEED. Akce se zúčastnili také zástupci České rady pro zelené budovy spolu se svými protějšky z USA, včetně zástupců Gardiner & Theobald, kteří realizovali proces certifikace budovy.

Výsledkem těchto dvou klíčových aktivit bylo mediální pokrytí ve většině hlavních denících a týdenících, on-line médiích a realitních publikacích. Dohromady bylo publikováno více než 25 mediálních výstupů.

EBC 2 EBC 3 EBC 10 – kopie Explora Business Centre Explora LEED_01 Explora LEED_10