Prologis zveřejnil ESG report pro období 2022/2023

ESG report 2022–2023 je již sedmnáctým shrnutím aktivit Prologis v oblasti udržitelnosti, iniciativ pro zaměstnance (#prologispeople) a činností na podporu místních komunit. První zpráva byla zveřejněna v roce 2006, dlouho předtím, než se zkratka „ESG“ a pojem „udržitelný rozvoj“ dostaly do běžného slovníku každého průmyslového odvětví.

Report poskytuje přehled o našich cílech a pokrocích ve sférách souvisejících s ESG, jako jsou čisté nulové emise, získávání energie z obnovitelných zdrojů, podpora elektromobility, investice do inovací, způsoby řízení nebo společenská odpovědnost.

Přehled nejdůležitějších informací z letošního ESG reportu:  

„Sklady Prologis prochází zboží v hodnotě více než 3 % globálního HDP. To je pro nás obrovský úspěch, ale také obrovská odpovědnost. Jako lídr na globálním trhu logistických nemovitostí jsme průkopníky v oblastech ESG a stanovujeme standardy pro celé naše odvětví. ESG reporty jsou pro firmy velmi důležitým dokumentem, protože ukazuje konkrétní plány a pokrok podložený fakty a daty. Pro nás je to také skvělá příležitost získat ucelený obraz o tom, kolik toho děláme pro naše zákazníky, zaměstnance, komunity i planetu,“ zdůrazňuje Paweł Sapek, senior viceprezident a ředitel společnosti Prologis ve střední Evropě.