Vstup Stock Spirits na burzu

Společnost Stock Spirits Group požádala agenturu Best Communications, aby se postarala o mediální komunikaci ve věci vstupu firmy na burzu cenných papírů. Agentura vydala oznámení a zároveň koordinovala veškerou komunikaci, včetně tiskových prohlášení, individuálních rozhovorů s klíčovými odbornými tituly a dopisů od výkonného ředitele Stock Spirits zákazníkům a zaměstnancům. Po vydání tiskové zprávy navázal tým Best Communications pravidelným monitoringem mediálních výstupů.

Ekonom, 3.10.2013 MFDnes, 27.9.2013