Speaker’s Corner

V roce 2004 inicioval Euan Edworthy, ředitel a zakladatel agentury Best Communications, vznik tzv. Speaker’s Corner, jehož realizace přispěla k rozvíjejícímu se občanskému životu v České republice. Speaker’s Corner, který vznikl za podpory bývalého britského poslance Petera Bradleyho, měl tři hlavní cíle:

I. Podpořit a zabezpečit závazek vlády České republiky k dodržování principů svobody projevu a veřejného shromažďování.
II. Vytvořit v hlavním městě České republiky orientační bod, který by se mohl stát ústředním bodem a symbolem rozvíjející se demokracie v této zemi.
III. Prosazovat svobodu projevu, základní demokratické hodnoty a práva mezi obyvateli České republiky.

Iniciativu Best Communications prosazující svobodu projevu občanů podpořil rovněž zesnulý Václav Havel, který byl jako vedoucí patron iniciativy v čele seznamu dvaceti významných obhájců demokracie ze zemí po celém světě. Speaker’s Corner byl slavnostně představen 17. listopadu 2004, v den 15. výročí Sametové revoluce. Ceremoniálu se zúčastnil ministr zahraničních věcí České republiky, britský ministr pro Evropu, reprezentanti české politické scény, tisku, umění a literatury a více než tisíc účastníků z řad veřejnosti.