Kontakt

PR agentura Praha

Tel.: +420 257 532 030

Euan Edworthy
Founder & Chairman
euan.edworthy@bestcg.com
Alexandra Drozdová
Director
alexandra.drozdova@bestcg.com

BEST Mediální společnost, s.r.o., Všehrdova 560/2, 118 00  Praha 1, Česká republika, IČ: 61065587, DIČ: CZ61065587

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka: odd.C, vložka 43575

Náš blog
BESTSPOTLIGHT.cz