William Nattrass

Copy Manager
LinkedIn

Will vyrastal vo Veľkej Británii, konkrétne v Cornwalle. V Best Communications má na starosti copywriting, digitálnu komunikáciu a prieskum trhu. Bakalársky titul v hudobnom odbore získal na Durhamskej univerzite. Počas štúdia bol členom debatného krúžku Durham Union Debating Society a podieľal sa na vedení univerzitnej hudobnej skupiny New Art Music Ensemble. Po úspešnom absolvovaní štúdia spolupracoval s Oxfordskou univerzitou na akademickom projekte zameranom na život a prácu českého skladateľa Antonína Rejchu.

Will sa zaujíma o historické budovy, architektúru a reštaurátorské práce. Vo voľnom čase rád číta.